Selecteer een pagina

Kosten van het kopen van een bedrijf

Kosten van bedrijfsaankopen in Europa

Dit document geeft inzicht in de kosten van het kopen van een bedrijf in Europa. De aankoop van een bedrijf maakt deel uit van de groeistrategie van uw bedrijf en moet correct worden uitgevoerd. Wij kijken niet alleen naar de werkelijke out of pocket kosten die wij later in het document laten zien, maar bekijken de kosten vanuit een veel breder perspectief. Wat zijn de kosten als u het verkeerde bedrijf koopt en u dit moet herstellen in het post-overnameproces, of erger nog, jaren later?

 

Wij komen veel kopers voor Europese bedrijven tegen en hebben een groot aantal bedrijfsovernames gezien. Wij zien ook welke bedrijven drie tot vijf jaar na de aankoop succesvol zijn geweest bij overnames. Op basis van deze kennis proberen wij u enige informatie te geven over de aspecten waarmee u rekening moet houden wanneer u een bedrijf in Europa wilt kopen.

Doelstellingen van het kopen van een bedrijf in Europa

Wanneer u een bedrijf koopt en de mogelijke kosten beoordeelt, raden wij u aan eerst terug te gaan naar uw bedrijfsstrategie. Wat is uw bedrijfsstrategie en wat wilt u bereiken met een eventuele overname? Is overname de beste methode om te groeien? Hoe verhoudt zich dit tot bijvoorbeeld het opstarten van een greenfield operatie in een vreemd land?

Hier is een lijst van mogelijke doelstellingen bij de aankoop van een bedrijf:

 • Marktontwikkeling (toegang krijgen tot nieuwe markten)
 • Productontwikkeling (toegang krijgen tot nieuwe producten of diensten)
 • Schaalvoordelen realiseren
 • Synergieën creëren

Een bedrijf kopen kan de beste oplossing zijn om uw doel te bereiken. Bezoek voordelen van de aankoop van een bestaande onderneming voor een volledig overzicht.

Hoe goed kent u uw markt en uw doelondernemingen?

Een belangrijk punt is hoe goed u het land kent waar u een overname wilt doen. Kent u al mogelijke doelondernemingen in dit land waarin u geïnteresseerd zou zijn?
Hoe goed u de doelmarkt kent, bepaalt of het verstandig is om een marktscan te laten uitvoeren voordat u met het fusie- en overnameproces begint. Voor bedrijven die grotere overnames doen, doen we vaak gedetailleerde studies voordat we het M&A proces starten. Dit betekent dat we synergieën en financiële opbrengsten per individuele doelonderneming berekenen. U zou dit ook minder gedetailleerd kunnen doen en alleen een overzicht maken van de mogelijke targets en de voordelen van een overname per bedrijf vergelijken. Als u beperkte marktkennis heeft, kan dit u een beter inzicht geven in het meest geschikte doelbedrijf en vooral, wat u kunt bereiken met een overname.

Wat zijn de alternatieven of strategieën bij het kopen van een bedrijf in Europa?

U kunt kiezen voor een luxe alternatief waarbij u een adviseur de volledige markt voor u laat scannen en gedetailleerde presentaties over individuele targets laat maken. In het geval van grotere overnames kan dit geschikter zijn. Bij overnames door private equity kopers zien we vaak het tegenovergestelde. Zij betalen alleen een succesfee voor de introductie bij een bedrijf dat openstaat voor een bedrijfsverkoop. In de transport- of expeditiesector zien we ook veel kopers die een succesvergoeding betalen voor geschikte doelwitten die openstaan voor een bedrijfsverkoop. Het risico van deze aanpak voor een koper is dat u misschien niet alle bedrijven te zien krijgt die openstaan voor een bedrijfsverkoop. Daardoor kan het gebeuren dat u het meest geschikte overnamedoel mist en een bedrijf van mindere kwaliteit koopt.

Wie helpt u bij het kopen van een bedrijf in Europa?

Er zijn verschillende alternatieven wanneer u op zoek gaat naar een bedrijf om te kopen in Europa. U kunt dit zelf doen of de hulp inroepen van verschillende soorten organisaties. Hieronder vindt u een lijst van mensen die u kunnen helpen bij het overnameproces.

Die je helpt om een bedrijf te kopen:

 • Uzelf
 • Uw advocaat.
 • Uw boekhouder
 • Een M&A-adviseur
 • Een CFIE M&A-adviseur

Het CFIE-team heeft een sterke achtergrond in uw branche, wat in veel opzichten gunstig is. Het helpt u te voorkomen dat u een doelwit koopt dat niet geschikt is. Wij bieden u een M&A adviseur die uw taal spreekt. Bezoek M&A-adviseur om zelf de meest geschikte consultant te kiezen.

De kosten van het kopen van een bedrijf

Er zijn heel wat kosten verbonden aan een overname en u moet goed nadenken voor u aan het proces begint. Onze ervaring is dat kopers vaak veel aandacht besteden aan de feitelijke betaling aan een adviseur voor het zoeken naar geschikte targets. Natuurlijk is het zeer terecht dat een koper zijn kosten in verband met de aankoop van een bedrijf laag wil houden. Wij willen echter ook benadrukken dat een koper later in het proces meer kosten zal moeten maken, zoals juridische kosten, due diligence en andere transactiegerelateerde kosten. Bovendien zijn er heel wat mogelijke (verborgen) kosten die aan het licht kunnen komen als een transactie niet brengt wat men ervan gehoopt had dat ze zou brengen.

De (verborgen) kosten van het kopen van een bedrijf:

 • Kosten voor onderzoek om de juiste beslissing en strategie te bepalen
 • Kosten voor het opsporen van de juiste specialisten
 • Honorarium voor de adviseurs en kosten van interne medewerkers
 • Workflow en reizen in het proces
 • Kosten van slecht advies of slechte beslissingen
 • Kosten als gevolg van een gebrekkige transactie die na de overname moet worden hersteld
 • Verliezen als gevolg van minder dan de verwachte inkomsten van de overgenomen onderneming

Werkelijke kosten van het kopen van een bedrijf in Europa

Er is veel geheimzinnigheid rond de tarieven van M&A-adviseurs. De werkelijke kosten van de overname van een bedrijf die door adviseurs in rekening worden gebracht, verschillen enorm. Wij zien een verscheidenheid aan voorstellen van concurrenten. Soms zijn wij stomverbaasd over de hoogte van de vaste kosten en andere keren vragen wij ons af waarom een adviseur bereid is er zoveel tijd in te steken zonder vaste vergoeding met het risico dat er uiteindelijk geen transactie tot stand komt. Hieronder beschrijven wij een overzicht van de betalingsstructuren die wij in de markt tegenkomen.

Honorariumstructuren voor M&A-adviseurs die we op de markt tegenkomen:

 • No cure no pay' - helemaal geen vaste kosten + Lehman formule [1] voor succes
 • No cure no pay' - 4.000 EUR kantoorkosten + succesvergoeding (variërend van 2% tot 5%)
 • Op basis van prestaties - 4.000 EUR kantoorkosten + 4.000 EUR bereidstellingsprovisie + 2.000 EUR voor elke bijkomende adviseur + succesprovisie
 • "Abonnement" - 4.000 EUR kantoorkosten + vast aantal dagen per maand aan 1.500 EUR per dag (minstens 3 dagen gedurende minstens 5 maanden) + 2,5% succesvergoeding
 • Per uur - 2 000 EUR kantoorkosten en 95 tot 500 EUR voor elk uur in blokken van 4 uur - geen succesvergoeding (of 1% indien overeengekomen)

Normaal gesproken maken wij voor elke klant een overeenkomst op maat, gebaseerd op de achtergrond van elke koper. Deze offerte is afhankelijk van een groot aantal zaken, en wij geven er de voorkeur aan dit met u persoonlijk te bespreken. Neemt u gerust contact op als u meer wilt weten over hoe wij u kunnen helpen met het overnameproces en wat de daaraan verbonden kosten zouden zijn. Download onze algemene presentatie voor de achtergrond van ons M&A netwerk en zijn adviseurs.

Kwaliteit is een andere belangrijke factor met betrekking tot de kosten van de aankoop van een bedrijf. Juridische aspecten moeten correct worden ingevuld, anders zou uw overname wel eens op een ramp kunnen uitlopen. Bezoek juridische documenten bij een bedrijfsaankoop voor inzichten. Als u serieuze plannen hebt, kunt u nu al beginnen met de voorbereidingen door een bezoek te brengen aan voorbereidingen voor de aankoop van een bedrijf.

[1] De Lehman formule

Een formule die vrij vaak wordt gebruikt. De Lehman-formule voor een succesvergoeding wordt als volgt bepaald:
* 5% op de eerste 100.0000 EUR, plus
* 4% op de tweede 1.000.000 EUR, plus
* 3% op de derde 1.000.000 EUR, plus
* 2% op de vierde 1.000.000 EUR, plus
* 1% op alles boven 4.000.000 EUR

Vraag meer informatie over de kosten van het kopen van een bedrijf

nl_NLNederlands