Selecteer een pagina

Het proces van integratie na de fusie

Stappen in het proces van post-fusie integratie (PMI)

Het proces van post-fusie integratie (PMI) had al moeten beginnen toen de fusie- en overnamestrategie werd bepaald. Idealiter is het raadzaam om over normen en procedures voor post-fusie integratie te beschikken lang voordat u daadwerkelijk een integratie uitvoert. Het integratieplan op hoog niveau en de business case moeten als een standaardprocedure in de onderneming zijn ingevoerd. Als onderdeel van de business case moeten synergieën in abstracte vorm worden bepaald en aan de verschillende workstream-eigenaars worden toegewezen.
Overzicht van de belangrijkste stappen in het proces van post-fusie integratie (PMI)

 • Fase 1: Fusie- en overnamestrategie
 • Fase 2: due diligence
 • Fase 3: pre-close specificatie
 • Fase 4: kick-off van de integratie na de fusie
 • Fase 5: integratie na de fusie op lange termijn (na 6 maanden)

Fase 1: post-fusie integratie (PMI) M&A-strategie

Het klinkt misschien verrassend, maar voor een organisatie van een bepaalde omvang (bijvoorbeeld inkomsten > 300 miljoen euro of meer) zou de planning van de integratie na de fusie tot de standaardprocedure moeten behoren voor bedrijven die een overname willen doen. Niet alleen om voorbereid te zijn op een overname of fusie, maar ook om duidelijk te hebben welke voordelen een overname kan opleveren. Dit kan de organisatie helpen bij het verbeteren van haar huidige positie en strategie en het beter begrijpen van de zakelijke drijfveren en mogelijke synergieën. Dit zijn de punten die normaal gesproken moeten worden voorbereid als onderdeel van de M&A-strategiefase:

 • Corporate M&A-strategie (beeld op hoog niveau)
 • Business case en synergieën
 • M&A-werkstromen (en eigenaars)
 • PMI-processen (post-fusie integratie)

 

Fase 2: due diligence met een sterke focus op post-fusie integratie

In de due diligence-fase worden de aannames van de fusie- en overnamestrategie getoetst. Ook worden de beschikbare plannen van de processen na de fusie gecontroleerd en bijgewerkt op nauwkeurigheid. De werkstroomeigenaars vervullen hun rol in het due diligence-proces. Zij controleren en ondertekenen de synergieën waarvoor zij verantwoordelijk zijn en bereiken overeenstemming over een berekeningsmethode met de PMI-integratiemanagers of het financiële team van de koper. Dit zijn de belangrijkste onderdelen van het due diligence (DD) proces met de nadruk op de voorbereiding van de integratie na de fusie:

 • Normale DD (commercieel, financieel, juridisch, andere)
 • Bevestig business case
 • Herberekenen van verwachte synergieën op basis van DD-gegevens
 • Vaststellen van eigenaars van werkstromen voor integratieprojecten na de fusie

Fase 3: pre-close specificatie

De pre-close specificatie is een afzonderlijke fase die specifiek wordt ingevoerd ter voorbereiding van een optimaal PMI-proces (post-fusie integratie). In de praktijk blijkt dat bedrijven die expliciet een pre-close specificatiefase organiseren een efficiënter post-fusie integratieproces hebben en aanzienlijk meer synergieën behalen in de fase na de overname. Dit zijn de punten die moeten worden herzien voordat het eigenlijke post-fusie integratieproces begint:

 • Bevestig business case en synergieën
 • Toewijzen en aftekenen van synergieverantwoordelijkheid aan workstream-eigenaars
 • Bevestigen van eigenaars van werkstromen en toegewezen teams
 • Geef de plannen voor integratie na de fusie aan

Fase 4: kick-off van de integratie na de fusie

Er zijn twee fasen in het post-fusie integratieproces. De eerste fase na de integratie van de fusie is de fase onmiddellijk na de afronding van de transactie. Deze periode kan tot 6 maanden duren. Wij willen een onderscheid maken tussen de twee post-fusie integratieperiodes om te benadrukken dat actie vereist is vanaf de eerste minuut na een overnameproces. Dit zijn de punten die onmiddellijk moeten worden herzien zodra het eigenlijke post-fusie integratieproces begint:

 • Afspraken maken over PMI-plan en -proces met de doelonderneming
 • Risicobeoordeling uitvoeren en verantwoordelijkheid toewijzen
 • Overeenstemming over business case met doelmanagement
 • Overeenstemming over synergieën met de eigenaars (partners) van de werkstromen
 • Start PMI workstream team integratie

Fase 5: integratie na de fusie op lange termijn (na 6 maanden)

Het integratieproces na een fusie kan normaliter vele jaren duren. Daarom vinden wij dat het integratieplan stevig op de agenda moet blijven staan, ook nadat de eigenlijke fusie of overname is voltooid. Dit zijn de punten die moeten worden gecontroleerd na een periode van 6 maanden of meer na de start van het eigenlijke post-fusie integratieproces:

 • Maandelijkse PMI-werkstroomrapportage
 • Bevestiging van de integratie van het werkstroomniveau
 • Herziening en evaluatie van de integratie

Informatie over het proces van integratie na de fusie

Neem contact met ons op voor een gratis brainstormsessie en feedback over uw overname- en fusieplannen. Wij kunnen bespreken hoe een post-fusie integratieproces het beste kan worden georganiseerd. Wij staan open voor openhartige feedback over hoe u uw post-fusie integratieproces kunt structureren.

 

nl_NLNederlands