Selecteer een pagina

Financiële due diligence (financiële DD)

Financiële due diligence

Op deze pagina geven wij informatie over het onderwerp financiële due diligence. Het onderwerp is enorm breed, en elk financial due diligence project verschilt van acquisitie tot acquisitie. Financial due diligence is geen audit, omdat het een veel grotere reikwijdte heeft. Een financiële due diligence kijkt niet alleen naar de historische financiële prestaties van een bedrijf, maar geeft ook een professioneel en onafhankelijk oordeel over de toekomst. Een financieel due diligence-onderzoek zal de trends in de operationele resultaten van de onderneming verklaren.
Hier is een overzicht van deze pagina:

 • Wat is financiële due diligence?
 • Het belang
 • De doelstellingen
 • De fasen van de financiële due diligence (wanneer te beginnen)
 • Methoden voor financiële due diligence
 • Deliverables of rapporten in financiële due diligence

Wat is financiële due diligence?

Financiële due diligence wordt gewoonlijk uitgevoerd wanneer een koper een onderneming wil overnemen. In deze situatie moet de koper zekerheid hebben over het bedrijf en de financiële situatie waarin het zich bevindt. Financiële due diligence kan dan ook worden omschreven als een project waarbij een gedetailleerd onderzoek en een analyse worden uitgevoerd om de belangrijkste kwesties in verband met de financiële activiteiten van een doelwit te beoordelen. De nadruk ligt op de drijvende krachten achter de historische en verwachte winsten en kasstromen. Ook de balans en de volledige winst- en verliesrekeningen zullen in detail worden geanalyseerd. In de praktijk zien we verschillende soorten due diligence (DD). Soms is het een eigenaar of een zakenman, die een paar dagen individueel de financiële boeken van de onderneming onderzoekt. Bij grotere transacties zien we vaak dat een Big Four of een gespecialiseerd extern bedrijf een onafhankelijk financieel due diligence proces uitvoert in opdracht van de koper. Er wordt een gedetailleerd rapport opgesteld dat tot enkele honderdduizenden euro's kan kosten.

Het belang van financiële due diligence

Een financiële analyse van het doelwit is belangrijk. Een koper moet zekerheid hebben en begrijpen welke risico's in de onderneming bestaan. Een activa (koop) transactie betekent dat de historische juridische verantwoordelijkheid niet wordt overgedragen aan de koper. Dit kan betekenen dat de financiële due diligence korter of minder uitgebreid is in vergelijking met een transactie waarbij de aandelen worden overgenomen. Dit hoeft echter niet in alle omstandigheden het geval te zijn. Het is ook zeer belangrijk om de waardebepalende factoren van de financiële prestaties te bepalen en er zeker van te zijn dat de toekomstige winsten van de onderneming duurzaam zullen zijn.

De doelstellingen van de financiële due diligence

Het due diligence-proces is veel meer dan een standaard checklist van procedures om goedkeuring te verlenen voor een voorgenomen overname. Als het goed wordt uitgevoerd, levert een financieel due diligence-onderzoek waardevolle informatie op ter ondersteuning van de voorgestelde overname. Er zijn talloze voorbeelden waarbij het uitvoeren van een deskundige financiële due diligence de kosten van een slechte overname heeft bespaard. De financiële due diligence heeft doorgaans de volgende doelstellingen:

 • Een goed inzicht krijgen in de historische financiële situatie van de onderneming en de juistheid van de gerapporteerde cijfers
 • Controleren of er geen verborgen skeletten in de kast zitten (financiële risico's aan het licht brengen)
 • een volledig inzicht in de balans van de doelonderneming (activa en passiva, met inbegrip van voorwaardelijke verplichtingen)
 • Een volledig inzicht in de winst- en verliesrekening van de doelonderneming (zijn de historische winsten van de onderneming houdbaar in de toekomst?)
 • Prognose van de toekomstige financiële situatie van het doelwit (om te zorgen voor een realistische waardering en een rechtvaardiging van de aankoopprijs)
 • Bepalen of de verwachte synergieën kunnen worden gerealiseerd (en verder onderbouwd)
 • Een advies over de aankoopprijs inwinnen. Het DD kan ook dienen als basis voor verdere prijsonderhandelingen (vaak gezien in de praktijk)
 • Ga na of er materiële "deal breakers" zijn (identificeer in een vroeg stadium de kwesties die u moet aanpakken om ondernemingen met succes te combineren)
 • Een idee krijgen van welke garanties de koper in de SPA (share purchase agreement) moet vragen
 • Het financiële due diligence-rapport van een extern bedrijf gebruiken om bankfinanciering te verkrijgen
 • het financiële due diligence-rapport gebruiken om het bedrijfsplan te verfijnen en het integratieplan na de overname op te stellen

De fasen van de financiële due diligence (wanneer te beginnen)

Aangezien een financiële due diligence een kostbare en tijdrovende aangelegenheid kan zijn, is het belangrijk te bepalen wanneer het proces moet beginnen. Op de pagina, een bedrijf kopen (/buy-business/proces-buy-company.htm) kunt u een beter idee krijgen van wanneer de DD normaal gesproken wordt uitgevoerd. In het algemeen gebeurt dit na de onderhandelingen en nadat een LOI (letter of intent) is verstrekt en ondertekend. Voor een koper is het belangrijk dat u weet hoeveel bedrijven een financiële due diligence hebben uitgevoerd. Als dat er veel zijn, loopt u een aanzienlijk risico dat u niet als uiteindelijke koper zult eindigen en dat u uw tijd en investering tijdens het financiële due diligence-proces hebt verspild. Daarom is het belangrijk exclusiviteit te hebben en een overeengekomen LOI met de prijs en andere voorwaarden. Momenteel is bij de meeste M&A-projecten een VDR (virtual data room) beschikbaar. Dit geeft kopers de kans om de onderneming met interne middelen te onderzoeken voordat zij tot een kostbare externe financiële due diligence besluiten. Zodra een LOI is opgesteld waarin de structuur van de deal is beschreven, moet de financiële due diligence beginnen. Er moeten voldoende tijd en middelen worden uitgetrokken voor het financiële due diligence-proces, aangezien de uitkomst van het onderzoek waardevolle informatie kan opleveren over een realistische aankoopprijs. Het kan ook helpen om passende garanties en voorzieningen te verkrijgen.

Methoden voor financiële due diligence

Financiële due diligence kan via een aantal verschillende methoden worden uitgevoerd. De meest gebruikelijke methoden zijn onder meer een analyse van de jaarrekening, interviews met belangrijke werknemers, orderprognoses, markt- en sectorgegevens, of analyses voor benchmarking. Er bestaat geen ideaal geval voor financiële due diligence. Het is altijd een afweging tussen kwaliteit, kosten, en het niveau van de gewenste informatie. Het is belangrijk dat de financiële due diligence wordt uitgevoerd door onafhankelijke adviseurs of mensen die een onafhankelijk oordeel kunnen geven. Dit is van cruciaal belang om een financieel due diligence-rapport te krijgen dat een eerlijk, open en objectief oordeel geeft. Een financiële due diligence kan ofwel intern worden uitgevoerd, door de eigen boekhoudkundige en financiële afdeling van de overnemer, ofwel door externe onafhankelijke due diligence-deskundigen. Het voordeel van het gebruik van externe adviseurs is dat het onderzoek gebaseerd is op een onafhankelijk standpunt van een partij die geen rechtstreeks belang heeft bij de uitkomst van de voorgestelde transactie.

In de financiële due diligence opgenomen producten of verslagen

De deliverables voor een financieel due diligence project kunnen enorm verschillen. In het algemeen is het goed om een rapport te laten opstellen. In de praktijk zien we echter dat allerlei activiteiten worden uitgevoerd en rapporten worden opgesteld. Hieronder volgt een greep uit de inhoud van een standaard financieel due diligence rapport:

 • Analyse van de financiële situatie
 • Samenvatting van de belangrijkste bevindingen
 • Overzicht en werking van financiële business drivers, inclusief mogelijke risico's
 • Aanpassing van het resultaat aan de aankoopprijs (EBITDA-aanpassingen)
 • Analyse van de verkoopmarges in soortgelijke industrieën
 • Controle van de financiële prognoses en advies over de haalbaarheid van deze financiële prognoses
 • Gecontroleerde jaarrekeningen van de doelvennootschap voor het (de) laatste boekjaar(s) met de verklaring van de accountant
 • Vergelijking van de geraamde begrotingen van vorig jaar met de feitelijke prestaties
 • Detail van de kapitaaluitgaven (CAPEX) en exploitatie-uitgaven (OPEX) voor het (de) laatste kalenderjaar (kalenderjaren) en een controle van de geraamde CAPEX
 • Cash flow analyse (CAPEX, OPEX en verder benodigd kapitaal)
 • Beoordeling van toekomstige beheersprognoses

Informatie over het proces van financiële due diligence

Neem contact met ons op voor een gratis brainstormsessie en feedback over uw financiële due diligence-plannen. Wij kunnen bespreken hoe het financiële due diligence proces het beste kan worden georganiseerd. Wij staan open voor openhartige feedback over hoe u uw financiële due diligence-proces in uw bedrijfstak of land van keuze kunt structureren.

nl_NLNederlands