Selecteer een pagina

Verdisconteerde kasstroomanalyse

Discounted cash flow analysis (DCF) is een fundamentele waarderingsmethode die algemeen wordt gebruikt door investeringsbankiers, bedrijfsleiders, universiteitsprofessoren, investeerders en andere financiële professionals. Uitgangspunt is dat de waarde van een onderneming, divisie, bedrijf of verzameling activa (doel) kan worden afgeleid uit de contante waarde van de geprojecteerde vrije kasstroom (FCF). De geprojecteerde FCF van een onderneming wordt afgeleid uit een reeks veronderstellingen en beoordelingen over de verwachte financiële prestaties, met inbegrip van omzetgroeipercentages, winstmarges, kapitaaluitgaven, en vereisten voor netwerkkapitaal (NWC).

In een DCF wordt de FCF van een onderneming gewoonlijk geprojecteerd voor een periode van vijf jaar. De projectieperiode kan echter langer zijn, afhankelijk van de sector van de onderneming, de ontwikkelingsfase en de onderliggende winstgevendheid van haar financiële prestaties. Daarnaast wordt ook een eindwaarde gebruikt om de resterende waarde van het doel na de projectieperiode weer te geven (going concern-waarde).

De FCF en de eindwaarde worden verdisconteerd tegen de gewogen gemiddelde kapitaalkosten (WACC) van het doelwit, een percentage dat rekening houdt met de zakelijke en financiële risico's van de onderneming. De contante waarde van de FCF en de eindwaarde worden bij elkaar opgeteld om de ondernemingswaarde te bepalen. De veronderstellingen betreffende de WACC en de eindwaarde hebben een aanzienlijke invloed op de output. Bijgevolg moet een DCF-waarde worden berekend op basis van een verscheidenheid van veronderstellingen en worden beschouwd als een reeks verschillende waarden (gevoeligheidsanalyse).

Samenvatting van de stappen in de discounted cash flow (DCF) analyse

  • Bestudeer de doelstelling en bepaal de belangrijkste prestatiebepalende factoren

De eerste stap bij het uitvoeren van een DCF, zoals bij elke waarderingsoefening, is het bestuderen en zo veel mogelijk te weten komen over het doelwit en zijn sector. Kortzichtigheid op dit kritieke gebied van due diligence kan later leiden tot verkeerde veronderstellingen en vertekeningen in de waardering. Deze stap omvat het bepalen van de belangrijkste drijfveren van de financiële prestaties, wat de analist in staat stelt een verdedigbare reeks projecties voor het doelwit op te stellen.

  • Project vrije cashflow (FCF)

Het doel is de FCF te ramen tot een punt in de toekomst (gewoonlijk vijf jaar) wanneer de financiële prestaties van het doelwit een stabiele toestand hebben bereikt die als basis kan dienen voor een berekening van de eindwaarde.

  • Bereken de gewogen gemiddelde kapitaalkostenvoet (WACC)

De WACC of kapitaalkosten moeten de gewogen bedrijfs- en financiële risico's van de onderneming weerspiegelen, d.w.z. de kapitaalstructuur van de onderneming. De WACC wordt gebruikt om de FCF en de eindwaarde te disconteren naar het heden.

  • Bepaal de eindwaarde

Een eindwaarde wordt gebruikt om de resterende waarde van de doelstelling na de projectieperiode te bepalen. Het laatste jaar van de projectieperiode vertegenwoordigt een stabiel of genormaliseerd niveau van financiële prestaties, in tegenstelling tot een cyclisch hoogte- of dieptepunt. De twee algemeen aanvaarde methoden om een eindwaarde te berekenen zijn de exit multiple-methode (EMM) en de perpetuity growth-methode (PGM).

  • Bereken de huidige waarde en bepaal de waardering

De verwachte FCF en eindwaarde van het doelwit worden verdisconteerd tot het heden en bij elkaar opgeteld om de ondernemingswaarde te berekenen. Merk op dat de prijs van het aandeel van de onderneming niet identiek is aan de ondernemingswaarde gedeeld door het aantal aandelen. Om de aandelenprijs te berekenen, moet men bepaalde correcties uitvoeren met betrekking tot leningen en liquide middelen, enz.

nl_NLNederlands