Selecteer een pagina

Ondersteuning bij integratie na de fusie

Beste praktijken voor post-fusie integratie (PMI) en M&A-ondersteuning

Deze pagina geeft u een aantal inzichten in best practices voor integratie na de fusie. Bij fusie- en overnameprocessen is het van groot belang dat u zich in een vroeg stadium voorbereidt op de post-fusie integratie fase. Dit verhoogt de kans op een succesvolle integratie. Hieronder vindt u enkele van de best practices voor het post-fusie integratieproces.

Hier volgt een overzicht van de beste praktijken voor het post-fusie integratieproces bij fusies en overnames:

  • Cultureel bewustzijn
  • Synergieën
  • Mensen
  • Strategische visie
  • Communicatie
  • Eigenaarschap creëren voor werkstromen (integratieteams)
  • Timing (begin vroeg)
  • Flexibiliteit

Cultureel bewustzijn

Beste praktijken op het gebied van de integratie van cultuur zijn van cruciaal belang. Cultuur is de belangrijkste bron van mislukte fusies en overnames. De twee culturen moeten eerst worden begrepen en vervolgens worden samengebracht. Naarmate grensoverschrijdende fusies en overnames een groter deel van de fusies en overnames gaan uitmaken, beginnen culturele items en verschillen een grotere rol te spelen. Om succes te boeken in de fase van integratie na de fusie, is het belangrijk om culturele verschillen al vroeg in het proces te beoordelen. Beoordeel tijdens het fusie- en overnameproces en na de overname regelmatig de culturele vooruitgang en begrijp hoe deze verschilt van uw verwachtingen in het verleden.

Synergieën

Een belangrijke beste praktijk is inzicht te krijgen in het doel en de verwachte deal-synergieën. Synergieën moeten vroeg in het proces worden ontdekt en aan eigenaars worden toegewezen (zie de paragraaf hieronder over eigenaars van werkstromen). Synergieën zijn vaak de belangrijkste reden waarom een M&A-project wordt gestart. Als de verwachte synergieën niet volledig worden gerealiseerd, is de overname niet helemaal succesvol.

Mensen

Mensen zijn het vanzelfsprekende onderdeel van een M&A en post-fusie integratieproject. De beste praktijken rond mensen en leiderschap zijn talrijk. HR moet worden behandeld als een strategische partner in het fusie- en overnameproces. Vanuit het oogpunt van human resources moet het overnemende bedrijf een beschermingsplan opstellen voor zijn "A"-spelers en voor de "A"-spelers van het overgenomen bedrijf. Een fusie maakt "A"-spelers kwetsbaar om te vertrekken en benaderd te worden door headhunters. Het behouden van waardevolle werknemers die helpen bij de overgang en de integratie van het overgenomen bedrijf is een belangrijke best practice.

Strategische visie

Het managementteam van de koper moet een duidelijke strategie en visie hebben. De mensen moeten collectief samenwerken op basis van de nieuwe gemeenschappelijke visie. Tijdens de integratie na de overname is de beste werkwijze voor het leiderschap het opstellen van een strategisch plan en een strategische structuur. Besluitvormende actiestappen worden in deze structuur opgenomen.

Communicatie

Duidelijke communicatie is een voor de hand liggende maar onderschatte best practice bij fusies en overnames en bij de integratie na de overname of fusie. De beste communicatie is consistent, zowel intern (medewerkers, bestuur) als extern (naar aandeelhouders en klanten). Het is belangrijk om vroeg en vaak te communiceren, want stilzwijgen van het topmanagement werkt averechts. Ik heb gezien dat het topmanagement een andere boodschap verkondigt of een informatievacuüm laat. Werknemers zullen hun eigen ideeën hebben en dat vacuüm opvullen over wat er "waarschijnlijk" aan de hand is. De meeste werknemers zullen het hebben over de verwachtingen die ze hebben en mogelijke worst-case scenario's.

Creëer werkstroomeigenaarschap (en integratieteams)

In een M&A en vooral in een post-fusie integratieproject moet u werkstroomteams oprichten om de integratie te leiden. Gedetailleerde actieplannen moeten in een vroeg stadium worden opgesteld. Voor een succesvol integratieproject na de fusie moeten specifieke integratiemiddelen aan de teams worden toegewezen. De deelname van belangrijke leden van het managementteam aan het proces is van cruciaal belang. De werkstroom van de post-fusie integratieteams moet gericht zijn op kernprocessen zoals inkomstenbehoud, productontwerp, marketing en supply chain management. Volgens de beste praktijken op het gebied van fusies en overnames stellen deze werkstroomteams duidelijke doelstellingen vast voor de integratie na de fusie.

Timing (begin vroeg)

Voorbereiding en snelheid zijn van vitaal belang. Breng veranderingen zo snel aan als verwacht wordt. In het begin verwachten de mensen verandering en moet het venster van de gelegenheid worden benut. Daarom moet het integratieproces vergezeld gaan van een gevoel van urgentie. Door best practices toe te passen, neemt de kans op succes bij fusies en overnames aanzienlijk toe wanneer de belangrijkste elementen van de integratie na de fusie al lang voor de closing in gang worden gezet. Tijdens het post-fusie integratieproces wordt verandering verwacht. Daarom moet u voordeel halen uit het fusie- en overnameproces en de nodige aanpassingen doorvoeren. De integratieperiode is een uitstekend moment om deze veranderingen door te voeren.

Flexibiliteit

Ons advies inzake beste praktijken is dat er enige flexibiliteit moet zijn in de post-fusie integratie- en M&A-processen. Het idee dat bij elke transactie dezelfde aanpak volgens het boekje moet worden gevolgd, is onjuist. In plaats van een one-size-fits-all benadering te gebruiken voor de integratie na de overname, moet het integratieproces worden aangepast aan de specifieke situatie van de fusie- en overnametransactie. Deze flexibiliteit kan verschillen in de timing die nodig is om synergieën te bereiken of vertragingen als gevolg van wettelijke goedkeuring.

nl_NLNederlands