Selecteer een pagina

Juridische due diligence

Bij een juridisch due diligence-onderzoek wordt gekeken naar alle juridische documenten die een onderneming bezit. Het is belangrijk om te zien hoe deze juridische documenten zijn gestructureerd en welke verplichtingen er voor een verkoper bestaan. Een legal due diligence review levert de eerste input voor de juridische documenten die later in een M&A transactie gebruikt zullen worden, de letter of intent en de SPA (share purchase agreement). Tijdens een M&A proces zijn juridische items belangrijk voor het succes van uw transactie. Juridische adviseurs zullen een volledig inzicht willen krijgen in de mogelijke juridische risico's. Deze risico's kunnen bestaan in de bedrijfsstructuur, activa, klanten- of werknemerscontracten, of de IP (intellectuele eigendom). Hier vindt u een overzicht van deze juridische due diligence-pagina:

 • Wat is een juridische due diligence?
 • Het belang van de juridische due diligence
 • De doelstellingen van de juridische due diligence
 • Wat wordt er werkelijk gecontroleerd tijdens de juridische due diligence?
 • Prestaties of rapporten van juridische due diligence

Wat is een juridische due diligence?

Een juridische due diligence wordt gewoonlijk uitgevoerd wanneer een koper een bedrijf wil kopen. Bij een overname moet de koper zekerheid hebben over de juridische status van het bedrijf en de eventuele juridische risico's die het loopt. Legal due diligence kan dan ook worden omschreven als een proces waarbij een gedetailleerd onderzoek en een analyse worden uitgevoerd om de mogelijke juridische problemen van een doelonderneming te beoordelen. Een belangrijk aandachtspunt bij een bedrijfsovername is het duidelijke inzicht in alle verplichtingen van de onderneming: lopende of potentiële juridische kwesties, klanten- en cliëntenovereenkomsten en arbeidscontracten.

Het belang van de juridische due diligence

Een juridische analyse van het doelwit is zeer belangrijk. Een koper moet begrijpen welke juridische risico's bestaan in de onderneming die hij overneemt. Een koper wil de volledige juridische situatie kennen en alle juridische problemen waarmee hij wordt geconfronteerd. Door de onderneming te kopen, zal de nieuwe eigenaar verantwoordelijk zijn voor de juridische situatie in de toekomst. Daarom is het belangrijk dat alle mogelijke juridische kwesties volledig bekend zijn en dat er een manier is overeengekomen om deze aan te pakken. Het juridische due diligence-rapport dient als basis voor de verklaringen en garanties die later in de aandelenkoopovereenkomst worden opgenomen. Als de juridische risico's van een aandelenaankoop te groot zijn, kan een koper kiezen voor een aankoop van activa. Bij dit type transactie wordt de historische juridische verantwoordelijkheid niet overgedragen aan de koper. Bij een activatransactie is het juridische due diligence-proces gewoonlijk korter of minder uitgebreid dan bij een transactie waarbij de aandelen worden verworven.

De doelstellingen van de juridische due diligence

Juridische due diligence is een belangrijk onderdeel van een voorgenomen overname. Als een legal due diligence-onderzoek goed wordt uitgevoerd, levert het waardevolle informatie op voor het verdere verloop van een overname. Het uitvoeren van een deskundige juridische due diligence kan later, nadat een overname is afgerond, enorme kosten besparen. In het algemeen heeft de juridische due diligence de volgende doelstellingen:

 • De belangrijkste juridische risico's beoordelen en kwantificeren
 • Alternatieven of oplossingen aanreiken om de vastgestelde juridische risico's te beperken
 • Een volledig inzicht krijgen in het contractuele domein (alle beschikbare contracten en de kwaliteit ervan)
 • Inzicht krijgen in de arbeidsvoorwaarden en de verplichtingen jegens de werknemers
 • Ga na of er verborgen skeletten in de kast zitten (leg juridische risico's bloot)
 • Ga na of er materiële juridische knelpunten zijn en hoe daarmee om te gaan
 • Als basis dienen voor de structuur van de deal (opstellen van de intentieverklaring en de koopovereenkomst voor aandelen)
 • Een idee krijgen van welke garanties door de koper in de SPA moeten worden gevraagd
 • Adviseren tijdens de juridische post-deal fase (afdwingen van schadeloosstellingen)

Wat wordt er werkelijk gecontroleerd tijdens de juridische due diligence?

Aangezien een juridische due diligence een kostbare onderneming kan zijn, is het belangrijk te bepalen wat moet worden gecontroleerd. Er is echter vaak een minimum dat men zal moeten onderzoeken. Bij een grotere overname zullen meer juridische items worden onderzocht, vaak door externe juridische adviseurs. Hier volgt een lijst van punten die normaliter worden gecontroleerd tijdens de juridische due diligence:

 • Ondernemingsdocumenten
 • De juridische structuur van de vennootschap (met inbegrip van een lijst van alle dochterondernemingen)
 • Alle soorten aandelen (geautoriseerde, uitgegeven en uitstaande) en de eigenaars ervan. Ook de historische overdrachten van aandelen die hebben plaatsgevonden
 • Statuten en huishoudelijke reglementen
 • Notulen van aandeelhoudersvergaderingen
 • Alle aandeelhoudersovereenkomsten
 • Arbeidsovereenkomsten van de bestuurders of directeurs
 • Opties en andere rechten om aandelen te kopen
 • Lijst van alle terreinen en gebouwen in eigendom
 • Controle van alle contracten in verband met andere belangrijke activa in eigendom (en geleased)
 • Klantenproblemen en rechtszaken

Prestaties of rapporten van juridische due diligence

De resultaten van het legal due diligence-proces kunnen enorm verschillen naargelang de omvang van de overname. Het belangrijkste is dat de koper bij de start duidelijke verwachtingen stelt over de te leveren juridische due diligence-resultaten. De omvang van de legal due diligence is vaak een afweging tussen kwaliteit, kosten en het niveau van de gewenste informatie. Er moet echter een minimum aan juridisch onderzoek worden uitgevoerd. Het legal due diligence-rapport beschrijft alle onderzochte documenten en de belangrijkste kwesties die werden ontdekt. De koper bepaalt de presentatie van de bevindingen van de legal due diligence. De koper zal willen dat zijn adviseur de bevindingen van de legal due diligence in een goed voorbereid rapport presenteert. In het algemeen is het altijd goed om een juridisch due diligence-rapport te laten opstellen, zodat de informatie in een later stadium beschikbaar is. Als u uiterst zorgvuldig met de kosten omgaat, kan het een opsomming zijn van de belangrijkste problemen die zijn vastgesteld. In de praktijk zien we dat allerlei soorten juridische beoordelingen worden uitgevoerd, vooral omdat we vaak actief zijn in kleinere deals waarbij de koper de juridische beoordeling zelf uitvoert of met interne mensen van het overnemende bedrijf. Bij kleine deals zien we vaak dat er geen rapport is opgemaakt. Bij grotere deals zien we meestal dat de bevindingen van de juridische due diligence worden gepresenteerd in een boekje van soms wel 100 pagina's.

Informatie over het proces van juridische due diligence

Neem contact met ons op voor een gratis brainstormsessie en feedback over uw legal due diligence-plannen. Wij kunnen bespreken hoe het legal due diligence proces het beste kan worden georganiseerd. Wij staan open om u open feedback te geven over hoe u uw legal due diligence proces in uw bedrijfstak of land kunt structureren.

nl_NLNederlands