Selecteer een pagina

Wat is een expeditiebedrijf waard?


In dit artikel willen wij u enkele inzichten geven in de waarderingen van expeditiebedrijven. Dit is de inhoud van het artikel:

 • Ontwikkelingen in de mondiale expeditie-industrie
 • Waarde- en prijsverwachtingen van bedrijfseigenaren op de expeditiemarkt
 • Hoe een bedrijf in het algemeen te waarderen
 • Wat bepaalt de prijs van een expeditiebedrijf
 • Gedetailleerde beschrijving van elementen die een invloed hebben op de prijs
 • Waarderingsmultiples die we zien in de expeditiemarkt

Wij zijn zeer benieuwd naar uw mening en de ervaringen die u opdoet op het gebied van de zakelijke verkoop van expeditiebedrijven. Wat ziet u? Wat is volgens u van doorslaggevend belang voor de waarde van een expeditiebedrijf? Reacties graag onder het artikel.

Ontwikkelingen in de mondiale expeditie-industrie: consolidatie

De expeditiesector groeit voortdurend naarmate de wereldbevolking en de handel toenemen. Gezien de toekomstige groei van de wereldbevolking ligt het voor de hand dat de internationale handel zich verder zal ontwikkelen. Tegelijkertijd zien we dat technologie een veel grotere rol gaat spelen. Dit biedt de mogelijkheid om de productiviteit te verhogen via IT-oplossingen en het gebruik van internet. Veranderingen in de industrie en kansen voor nieuwe spelers om zich te ontwikkelen zijn het gevolg.

Een andere belangrijke trend die wij in de expeditiesector zien, is consolidatie. Het is moeilijk voor expeditiebedrijven om autonoom te groeien. Overnames zijn dan ook een belangrijk instrument om groei te realiseren. We zien dat de belangrijkste spelers groter worden door overnames. Soms groeien deze bedrijven tot een omvang dat ondernemers niet meer aan hen willen verkopen. Ze hebben het gevoel dat hun bedrijf, dat met veel zweet is opgebouwd, volledig zal worden opgeslokt. Ondernemers vrezen dat het onmiddellijk zal worden geïntegreerd en dat er niets zal overblijven van wat door de eigenaar met hard werken werd opgebouwd.

De waarde- en prijsverwachtingen van expediteurs

Een onderwerp dat de meeste expediteurs na aan het hart ligt, is de vraag hoeveel het bedrijf waard is. In de praktijk is het vaak een teleurstelling voor bedrijfseigenaren wanneer zij geconfronteerd worden met de realiteit van de prijzen die kopers op de markt betalen. Uiteindelijk is het belangrijk te begrijpen dat elk expeditiebedrijf deel uitmaakt van de wereldwijde expeditie-industrie. De factoren die de waarde in de verschillende regio's van de wereld beïnvloeden, spelen dus overal een rol.

Ondernemers krijgen vaak professioneel advies van accountantskantoren die allerlei formules kunnen gebruiken. Het zijn indicatoren. De enige manier waarop u zult weten wat u waard bent, is wanneer er aanbiedingen op tafel liggen. Deze aanbiedingen zijn heel vaak lager dan wat ondernemers in gedachten hebben. Aan de andere kant is het echter echt geld dat u direct in uw zak kunt hebben.

In de praktijk zijn de prijsverwachtingen van bedrijfseigenaren de belangrijkste deal breaker die we zien bij het doorsturen van M&A-transacties. Deze waarderingsverwachtingen zijn simpelweg te hoog. Kopers willen rendement maken op hun investering en de investering terugverdienen in vier tot vijf jaar liefst eerder. Bent u het ermee eens dat expediteurs te veel verwachten voor de verkoop van hun bedrijf?

Hoe waardeer je een bedrijf in het algemeen?

De waardebepaling van een onderneming wordt zeer vaak beschreven. Er is zowel het technische deel als de "kunst" van een bedrijfswaardering. Er kan een verschil zijn tussen waardebepaling en verkoopprijs. Het verschil tussen waarde en prijs kan als volgt worden uitgelegd: een koper is bereid een prijs te betalen die gebaseerd is op de waarde die de onderneming voor deze koper heeft. Een onderneming kan voor elke koper een andere waarde hebben, zodat de prijs die zij bereid zijn te betalen, kan verschillen. Een andere manier om dit te zeggen is: 'prijs is wat je betaalt, waarde is wat je krijgt'.

In onze praktijk, die bestaat uit de verkoop van Europese bedrijven, komen wij regelmatig de waardebepaling van bedrijven tegen. Als u meer wilt lezen over de technische aspecten van een algemene bedrijfswaardering, ga dan naar de sectie ondernemingswaardering op onze website.

Wat bepaalt de prijs van een expeditiebedrijf op het moment dat je verkoopt?

Kopers willen waarde en rendement op hun investering. Kopers willen beperkte risico's. Kopers willen dat het bedrijf dat ze kopen doorgaat zoals het in het verleden deed en liefst nog veel beter. Een koper is bereid een hogere prijs te betalen als de kans voor hem of haar van serieuze interesse is.

Belangrijkste factoren die de prijs van een expeditiebedrijf bepalen:

 1. Omvang (kleinere bedrijven hebben een veel lagere waarderingsmultiplicatie)
 2. Winstgevendheid en marges
 3. Synergieën
 4. Belang van een koper
 5. Klantenbestand en concentratie

Deze belangrijkste drijvende krachten achter de waardecreatie van expeditiebedrijven worden hieronder nader beschreven.

1. Maat

Groot is mooi en omvang is belangrijk. Kleinere bedrijven hebben meestal veel lagere multiples en waarderingen omdat het risico voor een koper groter is. Heel vaak hangen de klantenrelaties af van de eigenaar en een bepaald percentage klanten vertrekt na een bedrijfsverkoop.

2. Winstgevendheid en marges

Winstgevendheid is een belangrijke drijfveer voor bedrijfswaarde. Expeditiebedrijven hebben beperkte activa en de waarde wordt voornamelijk bepaald door de winst van een bedrijf. Uiteraard zijn de mensen belangrijk en de belangrijkste activa van een expeditiebedrijf. De waardering van een expeditiebedrijf wordt normaal gesproken bepaald door een EBITDA- of winstmultiple. Ook de marges zijn van groot belang. Bedrijven met hoge marges realiseren uiteraard betere en hogere prijzen bij een bedrijfsverkoop.

3. Synergieën

Een koper die synergieën kan realiseren, is bereid een hogere prijs voor een bedrijf te betalen. Daarom is het belangrijk om de juiste koper te vinden die extra activiteiten kan inbrengen in een overname. Kopers kunnen ook kostensynergieën realiseren in zaken als management- of kantoorkosten. Als een koper goede IT- en boekhoudsystemen heeft, kan hij wellicht verdere kostenbesparingen realiseren op het gebied van boekhoudkundig personeel en procedures.

4. Het belang van een koper

De prijs van een bedrijf hangt sterk af van de ernst van een koper. Men moet de juiste koper vinden die de waarde van uw bedrijf waardeert. In de praktijk zien we dat elke koper een andere waarde aan een bedrijf toekent en dat verschillende kopers dus bereid zijn een verschillende prijs te betalen voor hetzelfde expeditiebedrijf.

5. Klantenbestand en concentratie

Een evenwichtige spreiding over de klanten is belangrijk. Klantenconcentratie is iets wat kopers niet willen. Als een bedrijf een grote klant verliest, zal dit het bedrijf veel pijn doen. Geen enkele koper wil het risico lopen afhankelijk te zijn van een paar grote klanten. Daarom zijn de waarderingen voor expeditiebedrijven met een grote afhankelijkheid van één of enkele klanten lager dan voor expeditiebedrijven met een goede klantenspreiding.

Waarderingen: EBITDA multiples van expeditiebedrijven

Wij zien verschillende multiples in de expeditiesector. De meeste waarderingen die we zien liggen in het bereik van EBITDA-multiples van 3 tot 7. De meeste bedrijven in het lagere segment (tot 10 miljoen euro omzet en 1,5 miljoen euro brutowinst) verkopen voor waarderingen tussen 3 en 5 keer EBITDA. In het geval van grotere expeditiebedrijven zien we hogere EBITDA-multiples gebeuren. 5 of 6 keer EBITDA is een prijs die sommige kopers van expeditiebedrijven bereid zijn te betalen. Af en toe zien we een hogere waardering. Waarderingen met EBITDA multiples van 7 of hoger komen bijna niet voor in de markt van forwarding bedrijven onder de 20M Euro waardering.

Een paar vragen:

Wat is volgens u een realistische waardering voor een expeditiebedrijf? Hoe moet een expeditiebedrijf worden gewaardeerd? Vindt u dat bedrijfseigenaren genoeg beloond worden voor hun harde werk?

Emanuele Binaghi | Maandag 14 juli 2014 | website: www.islnardi.net
Ik denk dat een realistische waardebepaling voor een expeditiebedrijf van situatie tot situatie verschilt; er moet rekening worden gehouden, naast de fundamentele factoren, met een aantal factoren zoals het percentage gecontroleerde activiteiten, de mogelijkheid voor de koper om in een nieuw land of in een nieuwe verticale markt actief te worden. Ik ben van mening dat een expeditiebedrijf moet worden gewaardeerd op basis van de klassieke EBITDA-multiples, waarbij ook alle "zachte factoren", die sterk afhankelijk zijn van de belangstelling van de koper om het bedrijf te verwerven, als criteria om de waarde te verhogen of te verlagen in aanmerking moeten worden genomen.
Zelfs voor de bedrijfseigenaars is het zeer moeilijk te zeggen of ze genoeg beloond worden of niet, ook hier hangt het af van een aantal factoren die te maken hebben met de situatie van de bedrijfseigenaar en het belang dat de koper heeft bij het sluiten van de deal

Adam Chazanow | Donderdag 31 juli 2014 | website: www.graphenepartners.com
Dit artikel geeft een zeer goed overzicht van de belangrijkste waarderingscriteria. Het is misschien voor de hand liggend, maar toch de moeite waard erop te wijzen dat de belangstelling van de koper veruit de belangrijkste factor is die de prijs bepaalt - vooral in een bedrijfstak met bijna geen activa en een zeer lage toetredingsdrempel, zoals expeditie. De belangstelling van de koper wordt bepaald door de "fit" van de doelonderneming met de strategie en de bedrijfsactiviteiten van de koper, en door het aantal alternatieve investeringsmogelijkheden die op dat moment bestaan. Zo kan een expediteur met sterke lokale banden, gevestigd in een markt in een vroeg stadium met beperkte concurrentie zoals verschillende Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara, een hogere premie afdwingen dan in een ontwikkelde markt zoals Midden-Europa, waar er gewoonlijk meer alternatieven zijn om uit te kiezen. Een belangrijk punt voor de koper is hoe hij de belangrijkste medewerkers van het doelwit (waartoe gewoonlijk ook de eigenaar behoort) voor een gegarandeerde overgangsperiode kan "vergrendelen". Expeditie is een transactiebedrijf, dat sterk afhankelijk is van persoonlijke relaties. De waarde van het bedrijf kan gemakkelijk worden vernietigd indien het personeel op sleutelposities na de transactie vertrekt en hun klanten meeneemt. Dit kan ook gevolgen hebben voor grote transacties, zoals de verkoop van de grote Amerikaanse expediteur EGL aan Apollo Management in 2007. Jim Crane, de CEO van EGL ten tijde van de verkoop, was boos dat hij geen management buy-out had gekregen en vertrok snel om zijn eigen expeditiebedrijf Crane Worldwide op te richten, waarmee hij veel van zijn voormalige klanten van EGL meenam. Grondige zakelijke due diligence voorafgaand aan de overname en een goed geformuleerde overeenkomst tot koop van aandelen zijn, zoals gebruikelijk, van essentieel belang bij elke fusie- en overnameovereenkomst. Dit is een gebied waarop wij onze cliënten vaak bijstaan.

Daniel Herron | Maandag 4 augustus 2014 | website: www.herronllc.com/
Dit artikel geeft een uitstekend overzicht van het M&A-proces in de onderkant van de middenmarkt, bedrijven die wij identificeren als bedrijven met een omzet van minder dan $100M. Kopers proberen expeditiebedrijven over te nemen met een hoge kwaliteit van de inkomsten en goede financiële gegevens; over het algemeen vinden we geen verkopers met gecontroleerde jaarrekeningen, en dit is een punt dat we vaak suggereren dat verkopers moeten aanpakken voordat ze een verkoop overwegen - zijn de financiële gegevens in orde, en zo niet, raden we verkopers aan zich beter voor te bereiden op een verkoop. Wij merken ook op dat Kopers veel aandacht besteden aan het klantenbestand en vaak vinden dat een concentratie (een enkele klant die meer dan 10% van de inkomsten/winst vertegenwoordigt) een belangrijk punt van zorg kan zijn, maar het is de norm voor bedrijven van deze omvang om een groot percentage van het bedrijf te hebben met de top 5 klanten die maar liefst 80% van de inkomsten/winst van de Verkoper vertegenwoordigen, en het verliezen van klanten tijdens de post-overgangsperiode is een uitdaging voor alle betrokkenen. De ervaring van de koper met de integratie van expeditiebedrijven moet door de verkoper vóór de verkoop in overweging worden genomen, en het onderwerp van klantenbezoeken vóór de afronding van een transactie is vaak omstreden, maar noodzakelijk om de deal te sluiten. Tot slot, ik kan dit niet genoeg benadrukken, Kopers zijn op zoek naar getalenteerde mensen om hun organisatie te versterken en veel Verkopers en hun respectieve managementteams gedijen na de transactie, en vinden uiteindelijk de weg naar pensionering of nieuwe kansen, en Verkopers kunnen troost putten uit de wetenschap dat het bedrijf dat over lange perioden van tijd is opgebouwd met succes is overgegaan naar de volgende fase. Alle bedrijven evolueren met de tijd, sommige door opvolging van familie/management, en andere tijdens M&A transacties. Wij geloven dat een goed voorbereide koper, gekoppeld aan een goed voorbereide verkoper, overeenstemming kan vinden over aankoopprijs, voorwaarden en condities, en verder kan gaan om wederzijdse doelen te bereiken in een M&A transactie. Goed voorbereid zijn om de zakelijke deal uit te voeren is absoluut noodzakelijk voor zowel de Koper als de Verkoper om winnende M&A transacties tot stand te brengen. Ik wens iedereen die dit artikel leest veel succes!

Dick H. Binkhorst | Woensdag 6 augustus 2014 | website: www.plimsoll.nl
Als we het over een echte expediteur hebben, bestaan er geen vaste activa. Expeditie is een activiteit die niet op activa is gebaseerd; je hebt een telefoon en een PC nodig, alle andere activa zijn in handen van derden. De waarde van een expeditiebedrijf zit alleen in goodwill en menselijk kapitaal. Daarom is de waarde in kleinere bedrijven sterk gerelateerd aan de afhankelijkheid van het huidige management en eigendom (wat gebeurt er als zij vertrekken?) en de kwaliteit van de goodwill. De goodwill en de continuïteit in een kleine of zelfs middelgrote expediteur zijn kwetsbaar en hoewel de winst en het rendement op de (oorspronkelijke) investering hoog kunnen zijn, mag de terugverdienperiode niet langer zijn dan pakweg 3 jaar. Dit is natuurlijk niet het geval bij de grote expediteurs waar de know-how en goodwill/zakenrelaties verspreid zijn over duizenden werknemers en managers, over het algemeen geleid door een internationaal georiënteerd management van hoge kwaliteit.

Virgil Ratliff | Maandag 23 januari 2017 | website: https://excelsior.ph/
Dit is een erg leuke blog. De lezers krijgen een glimp van het echte werk en de echte wereld binnen een expeditiebedrijf. Bedankt voor het plaatsen van deze blog.

vrachtvervoerders in dubai, vrachtvervoerdersbedrijven in dubai | Zondag 7 maart 2021 | website: https://www.yellowpages.ae/subcategory/cargo-&-shipping/freight-forwarding/5eca146eebee8a7379acceed
De post van Nice Betreffende. vrachtvervoerders in Dubai, vrachtvervoerbedrijven in Dubai. Het toont de Grote kennis bedankt. voor het verstrekken van deze waardevolle Informatie. Maar bezoek ons voor vereiste nicheinformatie.

0
Zou graag je gedachten willen weten, laat een reactie achter.x
nl_NLNederlands