Due diligence koopzijde


Op deze pagina leggen we het onderwerp van due diligence aan de koopzijde uit. Wat is het meest kritisch in een buy-side due diligence-project? Is het belangrijk dat uw adviseurs de juiste branchekennis en begrip hebben van het doelbedrijf? Of is het beter om te werken met ervaren mensen die dagelijks werken aan due diligence-projecten aan de koopzijde? Buy-side due diligence bestaat uit vele domeinen. Op deze pagina willen we je het grotere plaatje laten zien. We willen u helpen bij het structureren van uw buy-side due diligence-plan. Een goed due diligence-onderzoek aan de koopzijde wordt voorbereid door een ervaren team uit alle delen van het doelbedrijf. Dit geeft u het gevoel dat u het doelbedrijf volledig begrijpt en hoe een overname past in uw strategische groeiplannen. Hier is een overzicht van de buy-side due diligence-pagina:

 • Wat is due diligence aan de koopzijde?
 • Het belang van due diligence aan de koopzijde
 • De doelstellingen
 • Wat is het verschil tussen due diligence aan de koopkant en due diligence aan de verkoopkant?
 • Wanneer te beginnen met due diligence aan de koopkant
 • De verschillende onderdelen van buy-side due diligence

Wat is due diligence aan de koopzijde?

Buy-side due diligence is een volledige en grondige beoordeling van het doelbedrijf dat een koper wil overnemen. In dit geval moet de koper een volledig begrip krijgen van het doelbedrijf en de situatie waarin het bedrijf zich bevindt. Buy-side due diligence (DD) kan worden omschreven als het onderzoek en de analyse om de geschiktheid en de belangrijkste problemen waarmee een doelwit wordt geconfronteerd, te beoordelen. Een sterke focus ligt op de financiële business drivers die de historische en verwachte resultaten bepalen. Buy-side due diligence loopt door alle bedrijfsonderdelen van een bedrijf. In de praktijk kan buy-side due diligence op veel verschillende manieren worden gedaan. U kunt kiezen uit een luxe aanpak waarbij u veel tijd doorbrengt en veel externe adviseurs inhuurt. Je kunt ook veel doen met intern personeel, maar het risico is dat je team gestrest raakt omdat ze dit naast hun eigen werk moeten doen. Je moet ook duidelijk zijn over je doelstellingen. Heeft u de DD-rapporten nodig om gemoedsrust te krijgen over mogelijke risico's of wilt u vooral de DD-rapporten gebruiken om bankfinanciering te krijgen? Aan de ene kant zien we gevallen waarin individuen een paar dagen spenderen om het bedrijf te onderzoeken. Aan de andere kant zien we bij grotere transacties vaak gespecialiseerde externe bedrijven die namens de koper een volledig onafhankelijk buy-side due diligence-proces uitvoeren. Dit is meestal het geval op zeer specifieke gebieden (zoals bijvoorbeeld een milieuonderzoek).Het belang van due diligence aan de koopzijde

Een gedetailleerde analyse van het doelbedrijf is belangrijk. U moet er zeker van zijn dat u het doelbedrijf volledig begrijpt en dat uw veronderstellingen over de strategische grondgedachte van een overname correct zijn. Verder moet u zich bewust zijn van de risico's die in het bedrijf bestaan. De kosten van een mislukte overname zijn hoog. De due diligence-fase is het moment waarop u een storing met redelijke kosten nog kunt voorkomen. Verder heeft u tijdens de buy-side due diligence-fase de tijd om de voorbereiding voor integratie na acquisitie te starten. Daarom moet het werk van externe adviseurs goed worden gedocumenteerd, zodat uw team de succesvolle integratie kan voltooien zodra de aankoop van het bedrijf is afgerond.


De doelstellingen van due diligence aan de koopzijde

De doelstellingen van due diligence aan de koopzijde zijn omvangrijk. Het buy-side due diligence-proces is veel breder dan alleen het verkrijgen van goedkeuring voor een voorgestelde overname. Als het goed wordt gedaan, levert een due diligence-project aan de koopzijde waardevolle informatie op om de voorgestelde acquisitie te ondersteunen. U moet echter als koper uw doelstellingen bepalen en wat u uit het onderzoek wilt halen. Kortom, buy-side due diligence heeft de volgende doelstellingen:

 • Krijg een gedetailleerd inzicht in het bedrijf dat u wilt overnemen
 • Krijg inzicht in mogelijke risico's in alle delen van de organisatie (inclusief wettelijke verplichtingen of nalevingskwesties)
 • Controleer, verfijn, verbeter de potentiële synergiën en wijs ze toe aan bedrijfseigenaren (spreek een methode af om de synergiën te meten, berekenen en rapporteren). Het belangrijkste is dat eigendom van toekomstige te realiseren synergiën binnen de organisatie terechtkomt met eigenaren die de individuele synergiën accepteren en ‘bezitten’
 • Beoordeel de toekomstige orderintake en kijk of deze overeenkomt met de verwachte aantallen
 • Beoordeel de competentie van managers en senior bedrijfsleiders
 • Identificeer duidelijk zakelijke drijfveren die cruciaal zijn voor het toekomstige succes van het bedrijf
 • Krijg een kritische mening over hoe realistisch een aankoopprijs is. In de praktijk dient het DD-proces vaak als basis voor verdere prijsonderhandelingen
 • Spot materiële dealbreakers (nu is er nog tijd om een transactie te stoppen)
 • Krijg input voor toekomstige juridische documenten (LOI en SPA)
 • Bankfinanciering bereiken
 • Input om het businessplan te verfijnen
 • Bereid je voor op integratie na acquisitie

Wat is het verschil tussen due diligence aan de koopkant en due diligence aan de verkoopkant?

Het due diligence-proces wordt meestal gestart door de buy-side. Uiteindelijk is het de koper die meer wil weten over de verkoper en een onderzoek moet starten. In de afgelopen tien jaar zijn de voordelen van het doen van objectieve due diligence door de verkoper echter steeds vaker voorgekomen. De belangrijkste reden is dat het voor een verkoper duidelijk is geworden dat er voordelen zijn bij het hebben van een objectief onderzoek en rapportage over hun eigen bedrijf. Een due diligence-rapport aan de verkoopkant kan problemen aan het licht brengen die een verkoper nog steeds kan repareren. Bovendien zal het kopers een serieuze indruk geven en ervoor zorgen dat het due diligence-proces efficiënt en binnen een beknopte periode wordt uitgevoerd, waarin alle kopers de meeste vereiste informatie krijgen. Ten slotte kan het ook mogelijke voordelen van waardering aan een verkoper laten zien, wat kan helpen bij het verhogen van de verkoopprijs. Voor meer informatie over due diligence aan de verkoopzijde, lees due diligence aan de verkoopzijde.Wanneer te beginnen met due diligence aan de koopzijde

Het due diligence-proces aan de koopzijde is normaal gesproken kostbaar en tijdrovend. Daarom is het belangrijk om te bepalen wanneer het proces moet beginnen. Normaal gesproken kan men zeggen dat dit gebeurt nadat de eerste onderhandelingen hebben plaatsgevonden en een LOI is ondertekend. Op de pagina die een bedrijf koopt (/buy-business/process-buying-company.htm) kunt u een beter idee krijgen wanneer DD normaal gesproken wordt uitgevoerd. Het is verstandig om te weten hoeveel bedrijven een buy-side due diligence voor uw bedrijf uitvoeren. In de beste situatie hebt u exclusiviteit en een overeengekomen LOI met prijs en andere voorwaarden klaar voordat u het DD-proces start. In de meeste M&A projecten is tegenwoordig een VDR (virtuele dataroom) beschikbaar. Dit geeft kopers de mogelijkheid om het bedrijf vanaf hun eigen locatie te onderzoeken. Dit kan voldoende zijn voor een beknopte eerste analyse. Over het algemeen moet, zodra een LOI is opgesteld en ondertekend, de volledige due diligence aan de koopzijde beginnen.De verschillende onderdelen van buy-side due diligence

Buy-side due diligence kan uit verschillende gebieden bestaan. Voordat u met het project begint, moet u een due diligence-team vormen. U moet mensen (interne en externe experts) toewijzen op gebieden als financiën, wetgeving, belastingen, milieu, IT en human resources. Voor elke werkstroom moet u bepalen of u met interne of externe mensen werkt. Verder moet u overeenstemming bereiken over het detailniveau en het formaat en de methode van rapportage. Om ervoor te zorgen dat alle bases worden gedekt, moet u werkstroom eigenaren toewijzen en overeenstemming bereiken over het proces, de kosten, tijdlijnen, werkmethoden, resultaten en kritieke problemen. Elk due diligence-project is anders. Als u een acquisitie met veel vaste activa bekijkt, is het verstandig om technische mensen aan boord te hebben. Ze inspecteren de faciliteiten en kapitaalgoederen om ervoor te zorgen dat de koper begrijpt welke investeringsuitgaven in de toekomst zullen komen. Tegenwoordig is er voor grotere overnames vaak een leveranciers onderzoeksrapport beschikbaar dat moet worden herzien. Een verdere analyse van de informatie die via een VDR (virtuele dataroom) wordt aangeleverd, moet worden gedaan. Vaak omvat on-site buy-side due diligence ook het controleren van het doelmanagement team. Dit betekent dat er een competent DD-team beschikbaar moet zijn.Informatie over het proces van due diligence aan de koopzijde

Neem contact op voor een gratis brainstormsessie en feedback over uw due diligence-plannen aan de koopzijde. We kunnen bespreken hoe een buy-side due diligence-proces het beste kan worden georganiseerd. We staan open voor het geven van duidelijke feedback over hoe u uw buy-side due diligence-proces in uw branche of land van keuze kunt structureren. Verder staan wij ook open om u te ondersteunen bij het daadwerkelijke proces en onderzoeken.

* Required fields