Selecteer een pagina

Hoe voer je een goede buy and build strategie uit?

Met dit artikel wil ik de corporate finance kennis verzamelen die de Europese M&A gemeenschap heeft over buy and build strategieën. Ik wil een discussie op gang brengen over welke voorbeelden er zijn van goede buy and build strategieën en samen met de mislukkingen. Ik zal ook enkele details geven over de vereisten of voorwaarden voor succes in een buy and build acquisitiestrategie. Ik wil het verschil laten zien tussen kopers die goed doordachte plannen hebben en anderen die meer ad hoc handelen. Ik zal ook ingaan op het verschil tussen strategische kopers en private equity-spelers die een groeistrategie via overnames nastreven. Natuurlijk zal ik ook ingaan op de problemen die de M&A adviseur heeft bij het adviseren of ondersteunen van een buy and build speler bij het uitvoeren van hun strategie.


Ik ben zeer benieuwd naar uw gedachten, meningen en ervaringen over een goede buy and build-strategie. Welke ervaring heeft u met buy and build strategieën? Wat zijn volgens u belangrijke punten om een goede buy and build strategie te onderscheiden van een slechte?

Hier volgt een overzicht van de artikelen in dit artikel over een buy and build-strategie:

  • Persoonlijke ervaring in buy and build strategieën
  • Definitie van buy and build-strategie
  • Verschillende soorten spelers
  • Voorwaarden en vereisten voor een goede acquisitiestrategie
  • De rol van adviseurs
  • Welke sectoren zijn ideale kandidaten voor een roll-up/buy and build-strategie?
  • Voorbeelden van goede koop- en bouwstrategieën en voorbeelden van mislukkingen

Persoonlijke ervaring in buy and build strategieën


In de afgelopen 10 jaar heb ik voor een groot aantal kopers in heel Europa naar overnamedoelwitten gezocht. Sommige van deze overnames kunnen worden beschouwd als onderdeel van een buy and build-strategie. De overnames van de laatste jaren vormen een groot deel van ons werk. Buy-side opdrachten zijn vaak een groter deel dan optreden als adviseur aan de sell-side waar we bedrijfseigenaren helpen bij de verkoop van een bedrijf. Ik heb bijvoorbeeld een Brits IT-bedrijf geholpen bij overnames in Duitsland, Spanje en de VS. Enkele jaren geleden hielp ik twee personen in de hosting-industrie met het sourcen van honderden hostingbedrijven in heel West-Europa en uiteindelijk met de overname van een paar bedrijven. Voordat ze hun eigen buy and build strategie begonnen, hadden ze een soortgelijke strategie uitgevoerd voor een groot beursgenoteerd bedrijf in de VS. Bij de verkoop van cloud-gebaseerde bedrijven kom ik verschillende kopers tegen die een 'platform' bedrijf hebben en ondersteund worden door private equity om verdere overnames te doen. Ik heb ook industriële holdings geholpen bij het verwerven van verdere targets die in hun portefeuille passen. In de expeditiesector bracht ik overnamedoelwitten naar kopers die voortdurend groeien om een grotere voetafdruk te krijgen. De vraag is of dit kan worden beschouwd als een echte "buy and build"-strategie?

Definitie van buy and build-strategie


Wat is de echte definitie van een buy and build-strategie?


Men kan zeggen dat de definitie van een buy and build-strategie is dat een bedrijf zijn activiteiten uitbreidt door een platformbedrijf over te nemen dat vervolgens via verdere overnames kan worden uitgebouwd. Een strategische koper heeft echter van nature een eigen platformbedrijf. Als het verdere overnames doet, zou men kunnen stellen dat dit bedrijf een buy and build-strategie uitvoert. Als een bedrijf 3 of 4 overnames in Europa doet om zijn aanwezigheid te vergroten en zijn klanten in heel Europa te bedienen, is dit dan een buy and build-strategie? Moet er een formeel plan zijn besproken met een managementteam van een "platform company" om een reeks overnames als een "buy and build"-strategie te beschouwen?


Wat is volgens u de ware definitie van een buy and build-strategie?

Verschillende soorten spelers


Het meest voor de hand liggende type speler op het gebied van buy and build is natuurlijk de private equity (PE)-speler. Sectoren met veel spelers en beperkte groeimogelijkheden worden vaak geconsolideerd via bedrijven die door private equity groepen worden gesteund. Zij verwerven een bedrijf van hoge kwaliteit ("platform company") waarvan het management een goede visie heeft en veel ervaring met overnames. Alvorens deze eerste overname uit te voeren, bespreken zij het toekomstige groeiplan (via overnames) met het management en bereiken zij overeenstemming over dit plan. Als alles aanvaardbaar is, kan het plan worden uitgevoerd.


Het tweede type speler op het gebied van buy and build is natuurlijk een strategische koper die verschillende overnames doet en strategische groei via overnames als zijn bedrijfsplan heeft gedefinieerd. Dit kunnen beursgenoteerde ondernemingen of familiebedrijven zijn.


De derde categorie kan bestaan uit personen die in hun vorige loopbaan ervaring hebben opgedaan met overnamestrategieën en nu een dergelijke strategie voor eigen rekening willen uitvoeren. In dit geval worden zij vaak gesteund door financiële sponsors, aangezien toegang tot kapitaal een duidelijke vereiste is om een "goede" buy and build-strategie uit te voeren (zie volgende alinea).

Voorwaarden en vereisten voor een buy and build-aankoopstrategie


Een belangrijk punt voor een koper is om een duidelijke strategie te hebben voor het begin van de overnames. Persoonlijk denk ik dat het zeer belangrijk is dat de strategie duidelijk is, volledig is goedgekeurd en bekend is bij alle mensen die bij het overnameproces betrokken zijn. Verder is de toegang tot kapitaal van cruciaal belang. Als je toegang hebt tot kapitaal lijkt dat van ondergeschikt belang, maar als je geen financiële middelen hebt of voor elke overname je business case moet bewijzen, wordt het een ander balspel. Het maakt een groot verschil of u overnames kunt doen voor een beursgenoteerde onderneming met onbeperkte middelen en toegang tot kapitaal, of dat u eigen vermogen/schulden moet aantrekken voor elke afzonderlijke transactie die u van plan bent te doen. Maar in de wereld waarin we nu leven, met zoveel PE-groepen, is toegang tot goedkoop kapitaal normaal gesproken een gegeven. Zonder een goede en zekere toegang tot fondsen is het beter om helemaal geen buy and build-strategie te beginnen. Zodra aan deze eerste twee vereisten is voldaan, is een andere en nog belangrijkere vereiste het hebben van de juiste mensen! Uiteindelijk zijn het de mensen die de overnames doen, de nieuwe teams en eigenaars motiveren en managen om alles te laten uitgroeien tot een groep die een nieuwe onderneming moet worden.


Veel tijd vooraf besteden helpt om klaar te zijn voor het integratieproces wanneer het moment daar is. Een duidelijk integratieplan is nodig omdat veel overnames mislukken. We zien kopers die een groot team ter beschikking hebben en anderen die minder voorbereid komen. Ik heb nog meer artikelen geschreven die u kunt vinden in de CFIE integratiesectie, dus dit artikel is vrij beknopt. Natuurlijk is integratie een belangrijke fase en een zeer belangrijk onderdeel van een overname en het moet van tevoren in detail worden gepland. Voor meer details over hoe verschillende soorten kopers overnames benaderen en hoe u zich het beste kunt voorbereiden, kunt u verder lezen op www.corporatefinanceineurope.eu/blog/acquisition-strategies-buyers.htm

De rol van adviseurs


Voor een corporate finance adviseur zoals wij, kan het zeer aantrekkelijk zijn om te werken aan een buy and build strategie. Dit kan immers continu werk betekenen en de mogelijkheid om ondersteuning te bieden bij diverse overnames. Wij kunnen ondersteuning bieden bij het verkrijgen van een goed beeld van alle doelondernemingen die in de markt beschikbaar zijn. Wij brengen alle mogelijke targets in kaart en beschrijven voor elke target hoe goed deze past in de acquisitie strategie. Deze beschrijving van bedrijfsprofielen helpt bij het testen van de acquisitiestrategie en de fit van de targets. De opgedane ervaring kan weer bijdragen aan het verder finetunen van de acquisitiestrategie.


Vaak kennen kopers met een buy and build-strategie de markt waar zij een overname willen doen niet, omdat die meestal bestaat uit een nieuw land of gebied. De vraag is natuurlijk wat kopers doen wanneer zij de markten beter beginnen te kennen. Ik heb gevallen gezien waarin internationale kopers proberen de adviseur eruit te halen zodra zij het gevoel hebben dat zij de markt kennen en op overnamekosten willen besparen.


Ik ben zeer geïnteresseerd in uw mening en de ervaringen die u heeft opgedaan met buy and build spelers? Wat ziet u in uw dagelijkse M&A leven als de toegevoegde waarde ten aanzien van verschillende acquisitie strategieën van kopers? Wat is naar uw mening cruciaal wanneer een corporate finance adviseur een goede buy and build strategie wil ondersteunen? Geef uw mening onder het artikel.

Welke sectoren zijn ideale kandidaten voor een roll-up/buy and build-strategie?


Sommige bedrijfstakken zijn natuurlijk geschikter dan andere voor buy and build-strategieën. Sectoren die een grote mate van consolidatie hebben gekend zijn de distributie-industrieën. De distributie van chemicaliën of andere producten in Europa is betrekkelijk eenvoudig wanneer men eenmaal toegang heeft tot de leveranciers. Daarna is het eenvoudig gezegd een kwestie van het hebben van lokale kantoren en distributiemagazijnen in alle afzonderlijke Europese landen.

Kapitaalintensieve industrieën zijn ook zeer geschikt voor overnames aangezien kleine familiebedrijven vaak niet over de middelen beschikken om zwaar te investeren in nieuwe fabrieken of productie-eenheden.


Het internet biedt ook mogelijkheden tot consolidatie, aangezien cloud-platforms, eenmaal opgezet, veel klanten kunnen herbergen. Processen kunnen worden geautomatiseerd en daarom kan het combineren of toevoegen van klantenportfolio's een zeer interessant effect hebben op de winstgevendheid van een bedrijf. Als voorbeeld kan men kijken naar de hosting-industrie waar de processen volledig geautomatiseerd zijn en het belangrijk is om een groot volume aan klanten te creëren.


Welke sectoren zijn volgens u goede voorbeelden voor consolidatie of een buy and build-strategie?

Voorbeelden van goede koop- en bouwstrategieën?


Voor dit stuk vraag ik om uw mening en input. Heeft u voorbeelden van goede buy and build strategieën? Of kent u voorbeelden van historische mislukkingen? Het zou interessant zijn te weten waar en waarom een project mislukte of juist succesvol was.


Mijn ervaring is dat een reeks overnames er van buitenaf interessant uitziet, maar dat er zonder een goede interne integratie slechts beperkte synergie-effecten zijn. Zodra de groep wordt verkocht aan een grotere industriële speler of beursgenoteerd is, is het nog steeds dezelfde groep van individuele bedrijven. Het enige verschil kan zijn dat het hoger gewaardeerd wordt. Dat is geen verhaal waarbij overnames hebben geholpen om er een beter bedrijf van te maken, maar gewoon een financieel spel ten voordele van de aandeelhouders.


Alles bij elkaar zijn er een heleboel items met betrekking tot koop- en bouwstrategieën. Geef a.u.b. uw feedback en mening over dit onderwerp. Welke ervaring heeft u met buy and build strategieën?


Wat beschouwt u als goede acquisitiestrategieën en wat zijn belangrijke tips of suggesties die u wilt meegeven aan bedrijven die buy and build-strategieën uitvoeren?

0
Zou graag je gedachten willen weten, laat een reactie achter.x
nl_NLNederlands