Selecteer een pagina

GLINTT is een beursgenoteerd softwarebedrijf voor de gezondheidszorg in Portugal. Dit artikel is niet bedoeld om advies te geven over het kopen of verkopen van aandelen in GLINTT. Het is vooral bedoeld om het waarderingsproces van softwarebedrijven voor de gezondheidszorg toe te lichten. De auteur bezit aandelen in GLINTT en is van plan om deze aandelen voor een langere periode te behouden. Elke lezer moet GLINTT of een andere softwareleverancier voor de gezondheidszorg zelf analyseren en de waardering bepalen.
GLINTT is onlangs voor het eerst in haar geschiedenis begonnen met dividenduitkeringen. Dit artikel stelt de vraag of het niet gunstiger voor GLINTT zou zijn geweest om de eigen aandelen in te hebben gekocht in plaats van aandeelhouders te belonen.
Softwarebedrijven voor de gezondheidszorg zijn gespecialiseerd in het ontwikkelen van software voor de medische sector. GLINTT biedt softwareoplossingen voor ziekenhuizen en is een prominente speler in het leveren van software voor apotheken, zowel in Portugal als in Spanje. Dit artikel heeft als doel de waardering van GLINTT te evalueren door inzicht te geven in verschillende onderwerpen, zoals:

  • Waarderingen in de industrie voor software voor de gezondheidszorg
  • Waardering van GLINTT op groepsniveau
  • Waardering van GLINTT op basis van de afzonderlijke onderdelen van de activiteiten (waaronder software)
  • Ondernemingswaarde versus aandelenwaarde: GLINTT's 40 miljoen euro schuld
  • Wat bepaalt de prijs van een softwarebedrijf in de gezondheidszorg?
  • Dividenduitkeringen en de invloed van de waarde van een softwarebedrijf in de gezondheidszorg
  • Vragen over de waarde van een softwarebedrijf in de gezondheidszorg

Waarderingen in de industrie voor software voor de gezondheidszorg

Softwarebedrijven worden doorgaans zeer gewaardeerd omdat ze een cruciale rol spelen in de ondersteuning van de essentiële activiteiten van hun klanten. Dit is des te meer belangrijk in de gezondheidszorg, waar het welzijn van mensen van het grootste belang is. Omwille de relevantie van digitalisering hedendaags, is het belangrijk voor softwarebedrijven om de kwaliteit van hun dienstverlening continu te verbeteren. Voor kleinere, volwassen, private softwarebedrijven kunnen EBITDA-multiples aanzienlijk variëren, van 7 tot 10 of zelfs hoger.
Onder beursgenoteerde softwarebedrijven is er variatie in EBITDA-multiples. Doorgaans worden beursgenoteerde softwarebedrijven verhandeld tegen hogere multiples in vergelijking met private softwarebedrijven vanwege het lagere risico en de grotere liquiditeit. Constellation, een groep van softwarebedrijven, is een beursgenoteerd softwarebedrijf met een uitgebreide portefeuille van kleinere softwarebedrijven in verschillende sectoren, die vaak verhandeld wordt tegen een EBITDA-multiple van meer dan 25. Hoewel Constellation beschouwd wordt als een van de beste bedrijven op de markt, blijft dit een hoge multiple. GLINTT wordt daarentegen vaak verhandeld tegen een multiple van ongeveer 4 keer de EBITDA. Er moet worden opgemerkt dat deze vergelijking van de EBITDA-multiple niet direct vergelijkbaar is, aangezien GLINTT naast softwareproducten ook diensten en hardware verkoopt. Bovendien hebben verschillen in aandelenmarkten, zoals de aandelenmarkt van Portugal in vergelijking met de aandelenmarkt van Toronto, een verdere impact op deze multiple. Desalniettemin blijft de vraag of het verschil in EBITDA-multiple tussen beide bedrijven significant is.

Waardering van GLINTT op groepsniveau

Op een ander niveau, geef ik er de voorkeur aan om met vereenvoudigde cijfers op hoog niveau te rekenen. Laten we aannemen dat de omzet van GLINTT 100 miljoen euro bedraagt (hoewel ze momenteel mogelijk hoger zijn). Voor een bedrijf dat zich sterk bezighoudt met software, zou het haalbaar moeten zijn om een EBITDA-marge van 20% te behalen en dus een EBITDA van 20 miljoen euro. Desalniettemin heeft GLINTT diverse activiteiten, waarvan sommige mogelijk niet zo winstgevend zijn als hun softwareondernemingen.
De door GLINTT gebruikte methode voor de rapportering van omzet is niet duidelijk genoeg wat de precieze uitsplitsing van omzet betreft en lijkt naar mijn mening enigszins achterhaald. Het bedrijf rapporteert enkel diensten en "Vendas," wat, voor zover ik begrijp, verwijst naar hardware. Omwille van de eenvoud ga ik er in de onderstaande tabel van uit dat diensten, waaronder gezondheidszorg- en farmaceutische software, goed zijn voor 70% van de omzet van GLINTT, terwijl hardware de resterende 30% uitmaakt.
Welke EBITDA-multiples kunnen we toekennen aan de verschillende activiteiten?
10 keer de EBITDA voor software: vooral een softwarebedrijf voor de gezondheidszorg en de farmaceutische sector met een vergelijkbaar kaliber en marktpositie als GLINTT, moet een minimum van 10 keer de EBITDA worden beschouwd als een lonende waardering.
6 keer de EBITDA voor diensten: Voor een beursgenoteerd bedrijf als GLINTT zouden diensten meer dan 6 keer beloond moeten worden, maar laten we voor deze oefening uitgaan van 6 keer.
5 keer de EBITDA voor hardware: Hoewel de verkoop van hardware meestal lager wordt gewaardeerd, is het essentieel om de unieke omstandigheden van GLINTT in overweging te nemen. GLINTT distribueert bijvoorbeeld hardware, inclusief robotica, en opereert binnen een goed gevestigd klantenbestand van apotheken, waar het een robuuste marktpositie inneemt.
Een belangrijke vraag is welk deel van de omzet betrekking heeft op zuivere verkoop van software. Dit wordt niet afzonderlijk gerapporteerd door GLINTT. Daarom heb ik aangenomen dat de omzet 10 miljoen euro bedraagt, en is in de onderstaande tabel aangegeven. In werkelijkheid denk ik echter dat het hoger kan zijn.

In de praktijk is de EBITDA van GLINTT veel hoger dan 14 miljoen euro en zou meer in de richting van 18 tot 20 miljoen euro kunnen gaan. Ook de omzet is waarschijnlijk hoger dan de 100 miljoen euro dan hierboven aangegeven. Om het eenvoudig te houden, heb ik ze gelaten zoals ze zijn.
Naar mijn mening verdient GLINTT een EBITDA-multiple van ongeveer 7. De reden hiervoor is dat GLINTT een sterke positie heeft in de farma en in de gezondheidszorg. Daarnaast is het bedrijf dominant op zijn thuismarkt in Portugal en groeit het ook in Spanje. De EBITDA groeit momenteel naar 20 miljoen euro. Op basis van de omzetsplitsing in de bovenstaande tabel ga ik echter uit van een EBITDA van meer dan 14 miljoen euro. Met een EBITDA-multiple van 7 lijkt een bedrijfswaarde van 100 miljoen euro mij realistisch.
Ga voor een gedetailleerde berekening van de waarde van je eigen IT-bedrijf naar: klik hier

Waardering van GLINTT op basis van de afzonderlijke onderdelen van de activiteiten (waaronder software)

GLINTT heeft verschillende activiteiten:
a) Het is een softwaredienstverlener voor farmaceutische bedrijven in Portugal en Spanje.
b) Het levert software voor ziekenhuizen, voornamelijk in Portugal maar geleidelijk ook meer in Spanje als ik het goed heb.
c) Nexllence is een digitaliseringsbureau met ongeveer 300 mensen en heeft groeiplannen
d) Het biedt ondersteuning voor nieuwe ontwikkelingen in de gezondheidszorg en andere kleinere activiteiten zoals Odontonet

In het verleden heb ik een grondige analyse uitgevoerd van alle publiek beschikbare financiële informatie met betrekking tot de juridische entiteiten en activiteiten van GLINTT. Ik deed een poging om de beschikbare statutaire rekeningen te conciliëren met de gepubliceerde geconsolideerde cijfers van de groep. Deze aansluiting leverde echter geen volledige resultaten op, waarschijnlijk omdat bepaalde overheadkosten niet in de geanalyseerde statutaire entiteiten werden opgenomen. Bovendien blijkt dat GLINTT haar activiteiten in de meeste buitenlandse markten heeft stopgezet, waaronder Angola, Brazilië, Ierland, Polen en het VK. Momenteel lijken Portugal en Spanje de twee belangrijkste overblijvende markten te zijn.

Op het gebied van software voor apotheken is het mogelijk om een idee te krijgen van een waardering.

In Spanje is GLINTT eigenaar van Consoft een leverancier van apotheeksoftware met een omzet van ongeveer 8 miljoen euro en een EBITDA-marge van 50%. Op basis van een EBITDA van 4 miljoen euro en een EBITDA-multiple van 10 keer (vergeet niet dat Constellation verhandeld wordt tegen 26 keer) zou Consoft een ondernemingswaarde van 40 miljoen euro kunnen hebben.

Het is moeilijk in te schatten hoeveel apotheken GLINTT in Spanje bedient, maar het zouden er tot 13.000 kunnen zijn. Ergens in mijn oude aantekeningen vond ik dat GLINTT in totaal ongeveer 16.000 apotheken bedient.

Tegelijkertijd is GLINTT marktleider op zijn thuismarkt in Portugal, waar het soortgelijke software voor apotheken levert. Ik heb begrepen dat GLINTT ongeveer 2.800 apotheken bedient in Portugal. Dit onderdeel zou ook een interessante waarde moeten hebben. Weet iemand het werkelijke aantal apotheken dat in beide landen wordt bediend? Dat zou handig zijn.

De waarde van de software voor ziekenhuizen is moeilijk in te schatten omdat er slechts beperkte aantallen beschikbaar zijn voor deze activiteiten. Op basis van het aantal ziekenhuizen, 200, dat GLINTT bedient, heeft deze activiteit zeker een aantrekkelijke waarde. Het is niet volledig duidelijk of de financiële gegevens van deze software in de gezondheidszorg van de Portugese juridische entiteit GLINTT - Business Solutions, LDA zijn. Deze juridische entiteit boekte 36 miljoen euro aan omzet en een EBITDA van 4 miljoen de laatste keer dat ik het analyseerde.

Nexllence is een IT-consultancybedrijf dat klanten uit verschillende sectoren bedient. Nexllence heeft geen afzonderlijke juridische entiteit in de GLINTT-rekeningen, voor zover ik kan zien. Op het gebied van digitalisering, waar Nexllence actief is, maakt het bedrijf een aanzienlijke groei door in alle sectoren. Met ongeveer 300 werknemers is de geschatte totale omzet ongeveer 25 miljoen euro. Uitgaande van een EBITDA-marge van 10% voor een dienstverlener op het gebied van consultancy en softwareontwikkeling, zou de EBITDA 2,5 miljoen euro bedragen. Met een relatief bescheiden multiple van 6 zou Nexllence een waarde kunnen hebben van ten minste 15 miljoen euro. Het management van GLINTT wil de omzet van Nexllence laten groeien tot 42 miljoen euro in 2027, met een team van 350 mensen.

Ondersteuning van nieuwe ontwikkelingen in de gezondheidszorg, evenals kleinere activiteiten zoals Odontonet, is van grote waarde voor GLINTT. Het bedrijf promoot en steunt actief nieuwe digitale innovaties in de Portugese en Spaanse gezondheidszorgmarkt, wat cruciaal is gezien de vergrijzing in beide landen. Omwille van de eenvoud en het conservatisme mag de waarde van deze activiteiten in dit stadium echter niet worden toegewezen. Dezelfde voorzichtige benadering geldt voor de software van Odontonet voor de Spaanse tandheelkundige industrie, die op dit moment weliswaar relatief klein is, maar wel groeipotentieel heeft.

Bij een uitgebreide analyse levert de beoordeling van de afzonderlijke onderdelen geen bevredigend resultaat op. Gedetailleerde cijfers die een duidelijk perspectief bieden op de waarde van elke activiteit binnen het bedrijf ontbreken. Toch geeft de analyse een beeld dat deze activiteiten wel degelijk waardevol zijn en een aantrekkelijke marktpositie innemen.

Ondernemingswaarde versus aandelenwaarde: GLINTT's 40 miljoen euro schuld

GLINTT draagt nog steeds een aanzienlijke schuldenlast, die eerder geschat werd op ongeveer 40 miljoen euro. Hoewel het bedrijf jaarlijkse terugbetalingen lijkt te doen, zal ik omwille van de eenvoud het schuldbedrag op 40 miljoen euro houden in dit artikel. De focus van deze paragraaf ligt op de concepten van ondernemingswaarde en vermogenswaarde, die beide een cruciale rol spelen bij de waardering van bedrijven en die verschillende perspectieven bieden op de waarde van een bedrijf. Laten we, om verder te gaan, hun definities nog eens bekijken:

Ondernemingswaarde : Ondernemingswaarde vertegenwoordigt de totale waarde van de activiteiten van een bedrijf, inclusief liquide middelen en schulden. Het wordt berekend door de marktkapitalisatie (aandelenwaarde) van een bedrijf op te tellen bij de schulden en de geldmiddelen en kasequivalenten af te trekken.

Ondernemingswaarde = marktkapitalisatie + schuld - geldmiddelen en kasequivalenten:  Ondernemingswaarde houdt niet alleen rekening met de waarde van het eigen vermogen van een bedrijf, maar ook met de waarde van de schulden en liquide middelen. Het weerspiegelt de waarde van de hele onderneming, inclusief de belangen van zowel de aandeelhouders als de schuldbezitters.

Aandelenwaarde: De waarde van het eigen vermogen, ook bekend als marktkapitalisatie of marktwaarde van het eigen vermogen, vertegenwoordigt de waarde van het eigen vermogen van een bedrijf. Het wordt berekend door de aandelenprijs van het bedrijf te vermenigvuldigen met het aantal uitstaande aandelen.

Aandelenwaarde = aandelenprijs * aantal uitstaande aandelen: De waarde van het eigen vermogen geeft het eigendomsbelang van aandeelhouders in een bedrijf weer en vertegenwoordigt de resterende aanspraak op activa na aftrek van verplichtingen. Bij de berekening wordt geen rekening gehouden met schulden of contanten.

Nu wil ik bespreken hoe deze waarden de waardering van GLINTT beïnvloeden:

De ondernemingswaarde die we in de paragrafen hierboven hebben gezien, kan wel 100 miljoen euro zijn. We willen rekenen met eenvoudige getallen om het doel van de berekening te laten zien.

Uit het bovenstaande weten we dat de geschatte schuld 40 miljoen euro is. Ook het werkkapitaal is niet geanalyseerd. Aangezien het niet de scope van dit artikel is, kunnen we aannemen dat GLINTT voldoende werkkapitaal heeft.

Uit de bovenstaande theoretische berekeningen kunnen we nu afleiden dat de waarde van het eigen vermogen van GLINTT tot 60 miljoen euro zou kunnen oplopen (100 miljoen euro ondernemingswaarde min de nettoschuld van 40 miljoen euro). Op basis van de huidige marktwaarde van de aandelen en de analyse in dit artikel kun je je conclusies trekken.

Wat bepaalt de prijs van een softwarebedrijf voor de gezondheidszorg (bijvoorbeeld GLINTT)?

De waardering van een gezondheidszorgsoftwarebedrijf zoals GLINTT omvat zowel technische als subjectieve elementen. Elke persoon zal er een andere kijk op hebben. Momenteel wordt de waarde van het eigen vermogen van GLINTT geschat op ongeveer 25 miljoen euro op basis van de aandelenkoers.

Marktaandeel: GLINTT heeft een groot marktaandeel op zijn thuismarkt in Portugal met software voor apotheken. In Spanje lijkt GLINTT haar marktaandeel geleidelijk te vergroten en nieuwe apotheken als klant te winnen. Een groot marktaandeel maakt bedrijven vaak waardevoller dan bedrijven met een kleiner marktaandeel door hun sterkere concurrentiepositie en groter prijszettingsvermogen.

Klantenbestand: Het klantenbestand van GLINTT is stabiel omdat apotheken niet de neiging hebben om regelmatig van softwareleverancier te veranderen. Dit is een essentiële factor die de waarde van een gezondheidszorg- of apotheeksoftwarebedrijf bepaalt. Een groot klantenbestand kan veel voordelen opleveren voor een gezondheidszorg- of apotheeksoftwarebedrijf, zoals:

  • Stabiele omzet: Er zijn weinig grote veranderingen of klanten die afhaken en gezien de grotere omvang van de klanten is de omzet vaak voorspelbaar. Stabiele en voorspelbare omzet zou investeerders moeten aanspreken.
  • Prijszettingsvermogen: Bedrijven met een groot klantenbestand beschikken vaak over pricing power. De vraag is hoe relevant dit is voor GLINTT. Veel van haar aandeelhouders zijn ook hun klanten (de apotheekeigenaren in Portugal).
  • Groeipotentieel: GLINTT kan nog veel verder uitbreiden in Spanje met apotheeksoftware. Verder kan haar software voor de gezondheidszorg geleverd worden aan meer bedrijven zoals ziekenhuizen. Expansie in nieuwe markten zoals de tandheelkundige kliniek software markt is ook een optie.

Productportfolio: Softwarebedrijven in de gezondheidszorg hebben goede waarderingen. Voor GLINTT is software het meest waardevolle onderdeel, maar het moet ook diensten en hardware leveren aan zijn apotheekklantenbestand.

Managementteam: Een belangrijke factor die de waarde van een bedrijf bepaalt, is het managementteam. Voor mij is het moeilijk om de kwaliteit van het managementteam van GLINTT te beoordelen. Wat denk jij? Laat je mening achter aan het einde van het artikel.

Lees hier meer voor een meer gedetailleerde analyse van ondernemingswaarde versus vermogenswaarde: Klik hier voor ons blogartikel over ondernemingswaarde versus vermogenswaarde

Dividenduitkeringen en de invloed van de waarde van een softwarebedrijf in de gezondheidszorg

Onlangs is GLINTT voor het eerst in zijn geschiedenis begonnen met het uitkeren van dividenden. Vanaf juni 2023 heeft GLINTT dividenden uitgekeerd om aandeelhouders te belonen. De vraag is of het uitkeren van dividend in het belang is van aandeelhouders van een gezondheidszorgsoftwarebedrijf als GLINTT. Dividenden worden in Portugal belast tegen 35%. Een betere optie voor GLINTT is mogelijk om haar aandelen in te kopen. Met het potentiële bedrag van 1,5 miljoen euro dat GLINTT aan dividenden besteedde, zouden tegen de huidige aandelenkoers 5 tot 6 miljoen aandelen kunnen worden teruggekocht.
Het inkopen van de eigen aandelen zou de huidige aandeelhouders die uit het bedrijf willen stappen de kans hebben gegeven om hun aandelen te verkopen, waardoor de aandelenprijs zou stijgen. Deze hogere waarde zou aandeelhouders die nu wat geld willen, in staat stellen om een deel van hun aandelen te verkopen. Dit zou de aandeelhouders ook geld opleveren, maar dan zonder dat ze dividendbelasting hoeven te betalen. Wat is volgens u de beste strategie voor GLINTT, dividend uitkeren of aandelen inkopen?

Disclaimer: Dit artikel geeft geen aanbevelingen of advies met betrekking tot het kopen of verkopen van aandelen in GLINTT. CFIE is betrokken bij de koop en de verkoop van bedrijven, maar biedt geen begeleiding bij het verhandelen van aandelen van beursgenoteerde bedrijven. Het enige doel van dit artikel over GLINTT is om te illustreren hoe de waardering van een softwarebedrijf in de gezondheidszorg benaderd en beoordeeld kan worden.

Vragen over de waarde van een softwarebedrijf voor de gezondheidszorg?

Wat is volgens jou de juiste manier om een softwarebedrijf in de gezondheidszorg te waarderen?
Wat vindt u van de huidige waardering van GLINTT?
Heb je feedback of opmerkingen die van invloed kunnen zijn op de waardering van dit softwarebedrijf in de gezondheidszorg GLINTT?

 

0
Zou graag je gedachten willen weten, laat een reactie achter.x
nl_NLNederlands