Selecteer een pagina

Toekomstvisie Europese IT M&A-markt


In dit artikel wil ik u enig inzicht geven in de Europese fusie- en overnamemarkt voor IT-bedrijven. Ik ben bezig met het creëren van een visie over hoe IT-bedrijven in de 21e eeuw verkocht zouden moeten worden. De vraag die ik me stel is of de huidige M&A-markt voor IT-bedrijven efficiënt is. Komen er nieuwe kansen nu de beschikbare technologie in de wereld steeds sneller groeit? Worden alle IT bedrijfseigenaren die hun bedrijf willen verkopen nog steeds op de beste manier bediend? Moet het formele proces hetzelfde blijven? Zijn er betere manieren om eigenaars van IT-bedrijven voor te lichten over het proces, de waarderingen en de juridische aspecten van een bedrijfsverkoop? Moeten kopers gemakkelijker geschikte doelwitten kunnen vinden? Is vertrouwelijkheid nog steeds even belangrijk als in het verleden? Welke impact heeft dit gezien we veel meer bewegingen op de arbeidsmarkt zien waarbij mensen minder tijd bij een bedrijf doorbrengen dan decennia geleden? Kan software helpen om een rol te spelen op het gebied van vertrouwelijkheid? Kan en moet de samenwerking tussen IT Europese M&A adviseurs toenemen en zo ja, moet dit offline of online? Hoe kunnen nieuwe technologieën helpen bij het aantrekken van kapitaal voor software- en IT-bedrijven?
Een speciale focus ligt hier op de jaarlijkse CFIE IT M&A conferentie in Berlijn in oktober 2018 waar onze partners elkaar ontmoeten en netwerken. Al deze vragen zullen worden besproken tijdens het netwerken achter de schermen door het CFIE M&A-team.

Kopers voor IT-bedrijven in Europa


Dagelijks zijn er letterlijk vele duizenden IT-kopers op zoek naar IT-bedrijven om in heel Europa over te nemen. Dit varieert van de grote Indiase IT-consultancybedrijven tot kleinere, meer gespecialiseerde softwarekopers of individuen die alleen op lokale schaal werken. Het zou mij niet verbazen dat er wel duizend adviseurs zijn die min of meer actief werken aan de verkoop van IT-bedrijven in heel Europa. Er is echter een zeer beperkte uitwisseling van informatie over IT-kopers en hun eisen tussen M&A-adviseurs. Tijdens een verkoopproces van een IT-bedrijf benadert een adviseur tot 10 IT-kopers en analyseert hij er vaak nog veel meer. Nadat een bedrijf is verkocht, blijven de eisen en de mate van interesse van elk van deze kopers echter onbekend voor de markt. Een belangrijk onderdeel van een M&A netwerk is het delen van deze kennis en natuurlijk het vinden van kopers voor elkaars projecten. Wij van CFIE vinden het jammer dat al deze informatie over IT-kopers verloren gaat en het wiel telkens opnieuw moet worden uitgevonden. Vandaar dat wij een overzicht hebben gemaakt van de acquisitie-eisen van een groot aantal van de IT-inkopers die wij zijn tegengekomen. Dit overzicht van IT inkopers kunt u hier vinden: Online bedrijfsmakelaars.


Ons doel is om alle Europese IT/software en andere IT-gerelateerde kopers hier in kaart te brengen en te vermelden, zodat IT-eigenaren of IT M&A adviseurs het kunnen gebruiken om gemakkelijker mogelijke kopers te vinden voor hun sell-side projecten. Neem contact met ons op om uw contacten (IT-kopers) op CFIE te plaatsen. We hebben duidelijke afspraken over het delen van commissies, dus iedereen kan hier alleen maar van profiteren. Kopers kunnen ook zelf een lijst maken, zodat wij contact met hen kunnen opnemen zodra wij of onze partner-adviseurs geschikte targets hebben.
Toegang krijgen tot de juiste, onvoorziene koper kan zeer zinvol zijn. Daarom is het belangrijk om een goed inzicht te hebben in de bedrijfsprojecten waar uw partners aan werken. Op de jaarlijkse conferentie heeft u de mogelijkheid om informatie te delen over de IT-kopers waarmee u in contact staat. Men kan veel dieper gaan en het directe persoonlijke contact zal ook helpen. Er is een commissieverdeling tussen het hoofdkantoor en de individuele IT M&A adviseurs. Naar mijn mening moeten alle IT- en software kopers die u kent worden opgenomen op het CFIE M&A platform.

Zijn er betere manieren om eigenaars van IT-bedrijven voor te lichten over het proces, de taxaties en de juridische aspecten van een bedrijfsverkoop?


Ik ben vaak verbaasd over de kennis of ervaring van eigenaars van IT-bedrijven over het fusie- en overnameproces. Als voorbeeld wil ik het gebied van bedrijfswaarderingen noemen. (IT en software) bedrijfseigenaren hebben de neiging de waarde van hun bedrijf te overschatten. We zien dat vooral bij kleinere IT- en softwarebedrijven. Hier verwachten de eigenaren dat winst- of omzetmultiples hetzelfde zijn als voor grote softwarebedrijven. Dit is uiteraard niet het geval. Soms beginnen bedrijfseigenaren een onderhandelingsproces dat gedoemd is te mislukken, omdat de waarderingseisen van een eigenaar niet zullen worden betaald door een geïnteresseerde koper. Toegang hebben tot realistische waarderingen van IT- of softwarebedrijven zou bedrijfseigenaren enorm helpen. Met deze informatie zouden eigenaars op voorhand weten of het voor hen het juiste moment is om een bedrijf te verkopen of niet.
Wij denken er ook over om educatieve video's te maken over het proces van elk onderdeel van een bedrijfsverkoop. We hebben in het verleden al een beetje geëxperimenteerd met video's. We zijn op zoek naar het juiste moment om dit project op grotere schaal uit te rollen. Ik denk aan beschrijvingen van het proces. Ook eenvoudige educatieve filmpjes van onze IT M&A leden over specifieke onderdelen van het proces (due diligence, juridisch), knelpunten, manieren om je voor te bereiden, specifieke items voor IT of software bedrijven, etc.

Kleinere IT-bedrijven bijstaan in een bedrijfsverkoop


Zijn er nieuwe mogelijkheden nu de beschikbare technologie in de wereld steeds sneller groeit? Worden alle IT-ondernemers die willen verkopen nog steeds op de beste manier bediend? Moet het formele proces hetzelfde blijven? Toen ik onlangs met een partner in Nederland aan een bedrijfsverkoop werkte, realiseerde ik me opnieuw hoeveel werk er zit in de formele ondersteuning bij de verkoop van een bedrijf. Daardoor kunnen de kosten voor een bedrijfsverkoop van een klein tot middelgroot IT-bedrijf oplopen tot vele tienduizenden euro's. Voor bedrijfseigenaren van kleine bedrijven zijn de kosten voor een verkoop vaak te hoog. Voor grotere bedrijven. kan het totaalbedrag soms oplopen tot honderdduizend euro of meer. Deze diensten zijn in de praktijk alleen betaalbaar voor IT-bedrijfseigenaren met een taxatie van enkele miljoenen euro's. Wat gebeurt er met de kleinere IT-bedrijven (waardering tot 1 miljoen euro) die een koper voor hun bedrijf zoeken? Hoe kunnen deze bedrijfseigenaren op een kosteneffectieve manier worden geholpen? Kunnen bedrijfsverkoopsportalen zoals het CFIE IT-bedrijvenportaal hier een rol spelen?Informatie technologie bedrijven te koop

Gebruik van nieuwe technologieën om het formele proces te verbeteren


Net als in andere bedrijfstakken moeten ook in de markt voor fusies en overnames de processen efficiënter worden gemaakt. Het gebruik van nieuwe technologieën om processen te stroomlijnen kan helpen de kosten te verlagen en zo het verkoopproces voor bedrijfseigenaren zo kosteneffectief mogelijk te houden.
Nieuwe technologie kan helpen bij het verbeteren van de ondertekening van documenten zoals NDA's (voorbeeld DocuSign). Een vraag is of dit een wezenlijk verschil maakt in het hele proces. De digitale dataroom is een grote verbetering ten opzichte van de fysieke dataroom die in het verleden werd gebruikt (het lijkt al weer een hele tijd geleden). Er zijn momenteel dienstverleners die dergelijke basisinfrastructuren tegen een relatief lage kostprijs aanbieden (zoals Dropbox). Er moet echter ook rekening worden gehouden met de veiligheidskwestie in vergelijking met meer formele aanbieders (zoals Intralinks of iDeals) die misschien beter scoren op het veiligheidsaspect. Het uitbesteden van waarderingsstudies (indien nodig) of het opstellen van informatiememoranda aan goedkope uitbestedende dienstverleners is een mogelijkheid om de kosten te drukken, maar de kwaliteit en mogelijke taalproblemen moeten goed worden beheerd.
Een portaal zoals CFIE's lijst van IT-kopers die een groot aantal potentiële kopers toont, kan helpen om snel een geschikte lange of korte lijst op te stellen. Zodra de lijst completer is en alle Europese landen en ICT-activiteiten omvat, kan hij worden gebruikt voor het vinden van mogelijke kopers.

Online bedrijfsmakelaars in ICT

Wat denk jij? Moet het formele proces hetzelfde blijven? Welke verdere verbeteringen kunnen worden aangebracht?


Onderwerpen besproken tijdens de jaarlijkse CFIE IT M&A-conferentie


Tijdens de conferentie worden tal van IT- en softwarethema's besproken. Individuele adviseurs presenteren IT- of softwaredeals waar ze mee bezig zijn. De jaarlijkse conferentie kan adviseurs helpen om input te krijgen over mogelijke nieuwe kopers, hoe een deal te structureren of hoe een bedrijf het beste te positioneren. Dit op basis van de nieuwste inzichten uit het vakgebied. Er is ook tijd voor informeel één-op-één netwerken dat de kracht van de persoonlijke relaties vergroot. Men komt op de hoogte van de laatste activiteit van de individuele CFIE M&A adviseurs en bespreekt de huidige trends in de IT M&A markt. Verder krijgt men een update over de M&A situatie in de verschillende Europese markten. Uiteindelijk zijn er vele redenen waarom het goed is om regelmatig bijeen te komen met collega M&A software en IT adviseurs.
Een succesvol fusie- en overnameadviseur zijn hangt sterk af van het netwerk waarbij u betrokken bent. Als je gebruik kunt maken van een breed Europees netwerk van adviseurs, waaronder zich veel deskundigen uit de sector bevinden, is het veel gemakkelijker om de juiste koper voor je fusie- en overnameproject te vinden. Naar mijn mening hangt het er ook vanaf hoe u nieuwe technologieën omarmt. Alle kennis die M&A-adviseurs in hun hoofd hebben, zou online beschikbaar moeten zijn voor alle Europese IT-bedrijfseigenaren, zodat ze die in hun voordeel kunnen gebruiken. Het informele samenzijn tijdens de conferentie bevordert de samenwerking in de dagelijkse praktijk. We nemen expliciet de tijd om gewoon samen uit te zijn als er geen praktische verplichtingen zijn. Tijd nemen voor persoonlijke zaken helpt ons om nieuwe gedachten te ontwikkelen over hoe processen in te richten, met wie te netwerken of hoe iemands marketingactiviteiten aan te passen. We kunnen zoveel leren van de anderen in het team en van de manier waarop processen in andere kantoren of landen worden opgezet.


Conclusies over de jaarlijkse bijeenkomsten van CFIE M&A IT


Het houden van een jaarlijkse bijeenkomst is een waardevol onderdeel van de CFIE M&A gemeenschap. Samenzijn helpt om teamgeest te creëren. Maar elke adviseur moet echt overtuigd zijn van de voordelen van een IT M&A gemeenschap en input delen over lopende projecten en afgesloten transacties. Alleen dan kunnen andere partners profiteren en op de hoogte zijn van soortgelijke transacties (SAP-diensten, softwareontwikkeling, hosting of documentbeheerbedrijven) die enkele jaren eerder zijn gedaan. Het is belangrijk dat de communicatie ook na de CFIE M&A-conferentie en gedurende het hele jaar doorgaat. De vraag is of de CFIE M&A IT en software adviseurs aan deze verwachtingen kunnen voldoen? Wat denkt u?

0
Zou graag je gedachten willen weten, laat een reactie achter.x
nl_NLNederlands