Selecteer een pagina

Verschillen tussen de verkoop van een softwarebedrijf en een "normaal" bedrijf?

Er zijn nogal wat verschillen tussen de verkoop van een softwarebedrijf en een normaal bedrijf. Dus wat is er anders aan een softwarebedrijf?

In werkelijkheid doen zich bij de verkoop van een softwarebedrijf twee uitersten voor: Toekomstig potentieel van waargenomen en toekomstige realiseerbare waarde. Of gevestigde recurrente inkomsten uit een sterk klantenbestand.

In Londen zijn sinds januari 2014 meer dan 250 softwarebedrijven opgericht. De meerderheid van deze bedrijven floreert door innovatie. Hoewel ze nog lang niet de hoogtijdagen van de dot.com boom hebben bereikt, beginnen veel investeringsbanken, VC's en grotere bedrijven aanbiedingen te doen die louter gebaseerd zijn op de IPR (intellectuele eigendomsrechten). Is dit typisch voor de industrie? Neen.

De meeste softwarebedrijven vallen in vier categorieën: (Mijn globale schattingen)

 1. Door de eigenaar geleide startende ondernemingen die potentieel hebben (15%)
 2. Door de eigenaar geleide gevestigde ondernemingen met een omzet van 250.000 tot 2.000.000 euro (65%)
 3. Investerings-/eigenaar beheerde ondernemingen met een duidelijke exitstrategie (10%)
 4. Openbare softwarebedrijven (10%)

In categorie 1 kan er sprake zijn van een vertekening van de waarde, zoals reeds besproken, maar de realiteit is dat de meeste van deze bedrijven geen waarde hebben maar kosten !!! Categorie 4 is openbaar en opereert binnen de grenzen van een verhandelde markt. Laat ik me dus concentreren op het grootste deel van de wereldwijde software-industrie, namelijk de categorieën 2 en 3.

Hoe verkoop je een bedrijf in het algemeen?

Het proces van de verkoop van een bedrijf wordt zeer vaak beschreven. Er is zowel het technische deel als de menselijke kant van een bedrijfsverkoop. In onze praktijk, bij Europese bedrijfsverkopen, zijn grensoverschrijdende aspecten van belang. Als u meer wilt lezen over de feitelijke stappen ga dan naar de proces en stappen in hoe een bedrijf te verkopen.

Waardering van uw softwarebedrijf

Een onderwerp dat de meeste eigenaars na aan het hart ligt, is hoeveel is het bedrijf waard? Om die vraag te beantwoorden is het belangrijk te begrijpen dat uw bedrijf in mindere of meerdere mate deel uitmaakt van de wereldwijde technologie-industrie en de drijfveren weerspiegelt die de waarde in verschillende regio's van de wereld beïnvloeden. Het is duidelijk dat de technologiemarkten zelf divers zijn en dat er vele subcategorieën zijn die een waaier van waarderingen kunnen genieten. Op dit ogenblik zien wij op de markt van het Verenigd Koninkrijk (VK) multipliers in de software-industrieën die variëren van 90% tot 150% omzet of multipliers van 4 tot 12 keer de verdisconteerde toekomstige winsten.

Het is natuurlijk betrekkelijk eenvoudig om beursgenoteerde ondernemingen te controleren, maar wat betekent dit voor u en uw onderneming in privé-bezit? Als vuistregel moet u rekening houden met een korting van 20% op de heersende multiplicatoren die voor uw sector gelden. Vergeet echter niet dat dit slechts een leidraad is. Zoals wij allen weten bij de aankoop van een huis kan er een enorm verschil zijn tussen taxatie en verkoopprijs. U kunt ook professioneel advies inwinnen bij accountantskantoren die allerlei formules kunnen gebruiken. Het zijn indicatoren. De enige manier waarop u zult weten wat u waard bent, is wanneer u aanbiedingen op tafel hebt liggen. Uiteindelijk, zoals het oude gezegde luidt: "schoonheid is in het oog van de toeschouwer".

Wat is de waarde van een softwarebedrijf op het moment dat je verkoopt

Technologiebedrijven, en in het bijzonder softwarebedrijven, hebben moeten leren dat zij niet buiten de metriek en de meetcriteria vallen die in andere bedrijfstakken worden toegepast. Dit is niet alleen het gevolg van de dot.com-crash, maar ook van het feit dat klanten gesofisticeerder en veeleisender zijn geworden. Klanten willen waarde en rendement op investeringen. Kortom, veel markten zijn nu mainstream.
Er zijn een paar dingen die hoofdzakelijk de waarde van een softwarebedrijf bepalen:

 • Intellectuele eigendomsrechten (IPR)
 • Uw personeel (intellectueel kapitaal)
 • Klantenbestand
 • Uw merk

Deze belangrijkste drijfveren van waarde voor softwarebedrijven worden hieronder meer in detail beschreven.


 • Intellectuele eigendomsrechten (IPR)

Als er één gebied is dat is veranderd, dan is het ontegenzeggelijk de waardering van intellectuele-eigendomsrechten. In de tijd van de dot.com-boom waren het vooral de intellectuele-eigendomsrechten die voor het grootste deel van de waarde zorgden. Nu niet meer. De enige uitzonderingen zijn technologie met zeer complexe algoritmen en octrooien of nog te verkrijgen octrooien. Jammer genoeg komen de ontwikkelingskosten niet overeen met de waarde. De oprichting van ontwikkelingscentra met lage kosten in India en China heeft immers een grote invloed gehad op de ontwikkelingskosten in het algemeen en op de waarde van IER in het bijzonder. De realiteit van vandaag is dat intellectuele-eigendomsrechten op zich weinig of geen waarde hebben op het ogenblik dat u uw softwarebedrijf wilt verkopen. Daarom moeten ze eerder als kosten dan als activa worden beschouwd. De waarde van intellectuele-eigendomsrechten kan alleen worden gerealiseerd door ze te gebruiken. De waarde van intellectuele-eigendomsrechten neemt toe met de aanvaarding ervan op de markt naarmate meer en meer klanten gebruik maken van de technologie van de intellectuele-eigendomsrechten. Als u alleen de intellectuele-eigendomsrechten wilt verkopen die u 1 miljoen pond hebben gekost om te ontwikkelen, krijgt u misschien 60.000 pond als ze nog steeds beantwoorden aan de stand van de techniek!


 • Uw personeel (intellectueel kapitaal) van een softwarebedrijf

Het grootste discussiepunt bij de verkoop van uw softwarebedrijf is tegenwoordig de vraag hoe u het intellectuele kapitaal van het bedrijf waardeert. Het is duidelijk dat als uw bedrijf meer gericht is op diensten dan op producten, velen zullen beweren dat dit inderdaad het belangrijkste activum van uw bedrijf is. Conservatieve accountants zullen aanvoeren dat het intellectuele kapitaal van een softwarebedrijf niet op de balans staat. De huidige trend bij de verkoop van softwarebedrijven is om de waarde meer dan voorheen te beoordelen op basis van de balans. We hebben echter ook gezien dat de meeste kopers de voorkeur geven aan "earn outs" en dat belangrijke medewerkers "gouden handboeien" krijgen om te voorkomen dat het intellectuele kapitaal de deur uitloopt zodra de kooptransactie is afgerond.


 • Klantenbestand van een softwarebedrijf

Zoals eerder gezegd is de waarde van intellectuele-eigendomsrechten in toenemende mate gekoppeld aan het gebruik. In de huidige markt zijn kopers van softwarebedrijven er zeer op gebrand een klantenbestand te verwerven wanneer een eigenaar een softwarebedrijf verkoopt. De redenen daarvoor zijn de volgende:

Aangezien de kopersgemeenschap software en diensten als handelswaar beschouwt, is het steeds duurder geworden om nieuwe klanten te werven. De kosten om nieuwe klanten te werven zijn meestal tien keer zo hoog als de kosten om een bestaande klant te behouden; in sommige gevallen zijn die kosten zelfs bijna 15 keer zo hoog.

Terugkerende inkomsten van software bedrijven te koop. Annuïteiten, in de vorm van inkomsten uit onderhoud en aanvullende diensten, zijn voorspelbaar en genereren aanzienlijke cash en een zeer hoge marge. Daarom zal de waarde van op SaaS gebaseerde modellen uiteindelijk de waarderingen doen stijgen.

Klanten zijn eerder geneigd te kopen bij voorkeursleveranciers dan bij nieuwe. De mogelijkheid bestaat om meer producten te verkopen aan bestaande afnemers.


 • Het merk van het softwarebedrijf dat te koop staat

Zou Yahoo of Google even waardevol zijn onder een andere naam? Samen met goodwill kunnen de immateriële activa van uw bedrijf, zoals branding en zichtbaarheid, de waarde drastisch beïnvloeden wanneer u uw softwarebedrijf verkoopt. Vele jaren geleden deden wij marktonderzoek naar de CRM markt in het Verenigd Koninkrijk (UK) voor een service management klant. Op dat moment was de werkelijke markt 32 miljoen pond waard en Siebel was twaalfde in marktaandeel in het Verenigd Koninkrijk. Hun PR-machine vertelde de wereld echter dat zij de marktleider in het Verenigd Koninkrijk WAREN. De markt geloofde hen.

Het effect van de "cloud" op de verkoop van softwarebedrijven

De "cloud" is nog steeds een vrij vage term en kan naar vele dingen verwijzen. Echter, sinds online opslag en hosting beschikbaar is, kunnen steeds meer softwareoplossingen online worden aangeboden en benaderd. Dit vergroot de invloed van software en het effect dat het zal hebben op software die in bedrijfsprocessen moet worden toegepast. Op SaaS gebaseerde modellen zullen uiteindelijk de waarderingen doen stijgen omdat het gemakkelijker is om nieuwe klanten en inkomsten toe te voegen. Aangezien het winnen van nieuwe klanten belangrijker wordt, zal de invloed van cloudgebaseerde modellen de waarderingen doen stijgen van softwarebedrijven die overgaan tot een bedrijfsverkoop.

Software in verschillende sectoren

Software verbetert de processen in veel verschillende industrieën. Wij zien specifieke toepassingen voor een breed scala van industrieën. Vooral in de dienstensector kan de output worden verbeterd door het gebruik van softwareoplossingen. De financiële dienstverlening zoals verzekeringen, beleggingen, pensioenen zijn zeer geschikt om software te gebruiken als instrument om processen te optimaliseren en efficiënter te maken. Maar ook in productieomgevingen kan software waarde toevoegen en helpen bij het moderniseren van bedrijven. Als u feedback wilt over de mogelijkheden van een verkoop van een softwarebedrijf in uw sector, neem dan contact met ons op.

Verkoop van een softwarebedrijf in Europa

Wij hebben mensen met een software-achtergrond in vele landen van Europa wonen. Dit artikel is voornamelijk geschreven door Keith Elliot, onze software expert in het Verenigd Koninkrijk. Wij hebben echter ook software M&A experts in landen als Nederland, Duitsland, Ierland, Frankrijk, Italië en vele andere landen in Europa. Om feedback te krijgen over de verkoop van een software bedrijf en de mogelijkheden die er zijn, kunt u contact opnemen met Keith Elliot.

Mo Gamei | Woensdag 5 april 2017 | website: efdcs.com
Ik heb advies en hulp nodig om mijn softwarebedrijf te verkopen

Dinesh Kumar Alaguraman | Maandag 27 november 2017 | website:
Ben bereid om mijn kleine software bedrijf dat zich bezighoudt met Hotel Management software en met een groot aantal klanten te verkopen.

Ashraf Bella | Dinsdag 2 juni 2020 | website: Creptomail.xyz
Ben bereid om mijn software te verkopen .. en website .. de software is voor het delen van bestanden .. bestanden synchroniseren en databases synchroniseren .. over internet ..

Senthil Nayagam K | Woensdag 1 juli 2020 | website: www.microgenn.com
Ik ben het runnen van een klein software bedrijf . die zich bezighoudt met Hotel Management software en we hebben meerdere versies en de huidige bijgewerkte opties ook met een aantal goede klanten . Nu wil ik mijn bedrijf verkopen. Gelieve mij te helpen.

0
Zou graag je gedachten willen weten, laat een reactie achter.x
nl_NLNederlands