Het proces van het kopen van een bedrijf


Stappen in het kopen van een onderneming

Het proces van het kopen van een bedrijf bestaat grofweg uit zeven stappen. Het uiteindelijke doel is de overname van een bedrijf dat bij uw wensen past. Onze M&A adviseurs hebben het proces al vele male doorlopen. Onze geassocieerde leden zijn specialisten op hun vakgebied in de specifieke fasen van het proces. We betrekken ze er bij als dat nodig zou zijn. Door teamwork en onze gedragscodes zijn wij in staat om te helpen bij iedere bedrijfsovername.  Dit heeft betrekking op de correcte uitvoering van de volgende fasen;

Samenwerkingsovereenkomst voor het kopen van een bedrijf

Om te beginnen maken we ons eigen met uw bedrijfsvisie en filosofie. We gaan door en begrijpen uw strategie tot in detail. Gezamenlijk maken we een gedetailleerd zoekprofiel van de over te nemen onderneming. Bovendien brengen we de synergie en doelen die u wilt bereiken in kaart. We beginnen direct, wat ons een beter inzicht in de mogelijkheden geeft tijdens de opdracht. Nadat we uw plannen besproken hebben presenteren we een gedetailleerd voorstel en we tekenen de samenwerkingsovereenkomst.

De zoekopdracht

In deze fase onderzoeken we de bedrijven die zich in de markt bevinden en voldoen aan het zoekprofiel dat u heeft afgegeven. We gebruiken hiervoor Europese databases, ons netwerk en andere mogelijke bronnen. We waarderen de targets aan de hand van het opgegeven zoekprofiel. De uitkomst van dit proces is een longlist met gekwalificeerde kandidaten voor overname.

Contact opnemen met de te kopen bedrijven

Na uw goedkeuring van de longlist nemen we contact op met de verschillende targets. We leggen de nadruk op de voordelen van een overname door uw onderneming. Tegelijkertijd testen we de capaciteiten van het management en de eigenaren. Het resultaat is een 'shortlist van targets' die we gaan uitnodigen voor persoonlijke gesprekken met U.

De bedrijfswaardering en het onderhandel proces

De serieuze targets waarderen we op basis van afgesproken methoden. Tegelijkertijd testen we de waarde die de huidige bedrijfseigenaren in gedachten hebben. Dit om een degelijke basis voor de onderhandelingen te leggen. Indien een meerderheidsbelang door U gewenst is, leggen we de nadruk op de waarde die wordt toegevoegd door samenwerking met uw bedrijf. Zo overtuigen we de huidige eigenaren dat hun minderheidspakket aanzienlijk in waarde zal stijgen na de overname door de toegevoegde waarde van U. Voor meer informatie over bedrijfswaarderingen

De intentie overeenkomst voor de bedrijfsaankoop

Op het moment dat we het beste kandidaat met het beste management team gevonden hebben, stellen we een LOI met de overname kandidaat op. In geval van kleinere bedrijven maken we een 'term sheet' (beknopte overeenkomst met samenvatting van de kernpunten). In dit document staat globaal wat beide partijen zijn overeengekomen en dient als basis voor het uiteindelijke contract.

Due diligence, het boekenonderzoek

Wij kunnen assisteren in het boekenonderzoek bij het te kopen bedrijf. Eventueel in samenwerking met medewerkers van uw eigen bedrijf of een lokale accountant/ due diligence expert. Due diligence wordt uitgevoerd op het financiële, operationele, juridische en andere bedrijfsvlakken. In deze fase toetsen we in de praktijk of alle factoren overeenkomen zoals deze in de jaarrekening beschreven zijn. Voor meer informatie over het due diligence proces

Het contract

In deze laatste fase zal er een contract opgemaakt worden door een externe juridische partij. Indien wenselijk kan dit proces begeleid worden door Corporate Finance in Europe. Het tekenen van het contract is de eerste stap in het samenvoegen van twee bedrijven die samen meer waarde creëren dan voorheen individueel.

Europees M&A proces

Wij bieden onze M&A diensten aan in alle Europese landen. Ons werkgebied zijn alle Europese landen. De volgende landen hebben onze speciale aandacht: Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk (UK), Spanje, Portugal, Italië, Oostenrijk, Zwitserland. Corporate Finance in Europe (CFIE) is erg goed gekwalificeerd als het gaat om M&A advies, consultancy, bedrijfswaarderingen, juridische- en fiscale zaken. Zie meer details over onze M&A adviseurs

Voel je vrij om contact met ons op te nemen voor een gratis brainstorm of feedback op uw plannen. We geven u meer informatie over het proces van het kopen van een bedrijf.