Privacy Policy Nederlands

Corporate Finance in Europe respecteert de privacy van bezoekers van haar website. Persoonsgegevens die tijdens een bezoek aan deze website worden verstrekt kunnen in een bestand worden verzameld en opgeslagen. Verwerking van deze persoonsgegevens vindt louter plaats indien deze in het verlengde liggen van de ondernemingsdoelstellingen van CFIE. Gegevens zullen nimmer vrijwillig aan derden verstrekt worden.

Uw gegevens

De door u vrijwillig beschikbaar gestelde gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden voor het doel van de ter beschikkingstelling en mogelijk voor de nieuwsbrief. Het gebruik van uw gegevens omvat;

  • Opname in ons bestand
  • Nieuwsbrief (mogelijkheid tot opt-out zit in de brief)
  • U op de hoogte houden van relevante informatie van onze diensten conform onze ondernemingsdoelstellingen.

De verzamelde persoonsgegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Indien juridische bepalingen ons voorschrijven uw gegevens ter beschikking te stellen zijn wij hier aan gehouden. Corporate Finance in Europe heeft alles in het werk gesteld om verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens tegen te gaan.

Uw rechten

U kunt uw persoonsgegevens opvragen en u hebt recht om de gegevens te corrigeren of te laten verwijderen. Voor nadere informatie kunt u contact met ons opnemen.

Cookies

Corporate Finance in Europe maakt op deze website gebruik van cookies. Enerzijds om de website zo goed mogelijk op de wensen van de gebruikers af te stemmen. Anderzijds voor interne analyse waarbij algemeen gebruik centraal staat met als doel de website als geheel te verbeteren.