Waardering van ICT bedrijven


Waardering van een ICT of Software bedrijf

- in de context van M&A -

"Falen om te plannen is Plannen om te Falen" -- Chinees gezegde

Hoe een gedegen planning de waardering van uw ICT of software onderneming verbeterd

Toename van de waarde van de onderneming Ondernemingsplannen komen veelvuldig voor in de ICT en Software markt. Op M&A gebied worden ondernemingsplannen voorbereid om 2 belangrijke redenen: voor waarderingsdoeleinden aan de ene kant en om te kwantificeren hoe de overgenomen software onderneming verder ontwikkeld zou kunnen worden en waarde kan gaan creëren voor de ICT koper aan de andere kant. Het waarderingsmodel zal moeten aantonen welke mogelijke synergieen aan de kostenkant er mogelijk zijn, welke cross-selling kansen er loggen, het vermogen om nieuwe markten te betreden en andere manieren waarop de waarde van de bestaande ICT of Software onderneming verhoogd kan worden door de overname.

Hoe een ICT or software onderneming te waarderen

ICT/software bedrijfswaarderingsmodel

Vraag het ICT/software bedrijfswaarderingsmodel aan

Informatie technologie kopers moeten weten hoeveel een bedrijf waard is, voor hen, als belangrijke input voor prijs onderhandelingen met de verkoper. Veel kopers zetten 'Multiples' in voor de industrie en de markt waarin ze opereren. Dit gaat dan met name over omzet, EBITDA, en EBIT multiples. Deze multiples zijn zijn natuurlijk beschikbaar voor zowel ICT industrie als geheel als voor de software industrie specifiek. Kern figuren waarderingsmodel voor software bedrijven Maar de ware bron van waarde binnen een informatie technologie bedrijf komt voort uit het vermogen en haar mogelijkheden om vrije geldstromen te genereren (FCF's). Deze worden dan verdisconteerd met het heden om de actuele netto waarde (NPV) te berekenen. Deze waarde kan dan gebruikt worden als een bruikbare check ter controle om mee na te gaan of de multiples gebruikt om de waarde van de onderneming mee te bepalen zinvolle multiples zijn. Vooral binnen de software industrie met haar doorgaans hoge marges is het belangrijk om te voorspellen met het juiste detailniveau, aangezien de belangrijkste omzet en kosten aandrijvers een grote impact zullen hebben op de vrije geldstroom gegenereerd door de onderneming.

Een routekaart om te kwantificeren hoe het aangekochte IT of software bedrijf zich zal ontwikkelen.

Minstens zo belangrijk als de waardering is dat het overnemende bedrijf al vroeg een plan klaar heeft om te tonen (en te kwantificeren) wat men wil gaan doen met de overgenomen software onderneming. Dit plan zou met name betrekking moeten hebben op de volgende zaken:

  • De overgenomen onderneming integreren in het bestaande bedrijf of zelfstandig laten opereren?
  • Synergieën met de bestaande eigen onderneming
  • Optimalisatie potentieel aan de kostenzijde (denk aan inkoop voordelen)
  • Is er toename van schaalvoordelen?
  • Wat zijn de mogelijkheden om nieuwe markten te betreden met het bestaande product portfolio
  • Nieuwe product lijnen en nieuwe product mogelijkheden
  • Exit strategie (indien relevant)

Het kan zeer lastig zijn om een goed waarderingssjabloon in de ICT of software industrie.

Ten eerste is het nodig om te weten wat het juiste detailniveau is. Vaak zijn de sjablonen voor software bedrijven veel te gedetailleerd. Bij deze slechte sjablonen kan men zich afvragen wie ooit de honderden en duizenden rijen gaat lezen die proberen te voorspellen wat er zou kunnen gaan gebeuren in 10 jaar tijd..

Om een goed beeld te krijgen van de waarde van uw IT of software onderneming heeft u een structuur nodig die gedetailleerd genoeg is om een solide waardering op te kunnen stellen. Aan de andere kant dient het waarderingsmodel zodanig high-level te blijven dat het te begrijpen is voor beslissingsmakers en de juiste omzet en kosten drijvers van de IT onderneming belicht. Onderstaand vind u een screenshot van het template dat wij gebruiken als een startpunt voor de waardering.

Ten tweede, kijkend naar een bestaande onderneming, de financiële projecties zouden ook het recente verleden moeten betrekken. Dit is wat u ziet in de bovenstaande afbeelding. Vaak houden sjablonen geen rekening met wat er in de afgelopen paar jaar gebeurde. Wanneer de recente prestatie en waarde drijvers van de onderneming niet geanalyseerd zijn, hoe kan men dan pretenderen dat een 7-10 jaars forecast realistisch is?

Ten derde, het voorspellen van 'kosten' kan lastig zijn, maar het voorspellen van 'markten' en 'omzetten' is nog veel lastiger. Een van de manieren om deze uitdaging het hoofd te bieden is het voorspellen van de markt op 2 verschillende manieren: per regio / land aan de ene kant en per product lijn / product aan de andere kant. En deze dan samen te voegen zodat de beide projecties uitgelijnd zijn. De onderstaande afbeelding laat hier een voorbeeld van zien. Het maken van voorspellingen vanuit verschillende perspectieven maakt de vrije geldstroom projecties en waardering robuuster

Ten vierde moet het financiële plan er goed uitzien. Het moet niet alleen het verhaal ondersteunen dat u probeert te verkopen (aan uw management of aan investeerders), maar het moet er ook visueel aantrekkelijk uitzien

Ten slotte is het belangrijk dat het sjabloon dat u gebruikt relevant is voor uw bedrijfstak en haar specifieke eigenschappen. Een waarderingsmodel moet goed afgesteld zijn op de industrie waarvoor ze ontwikkeld is.

Specifieke aspecten van waarderingen binnen de ICT industrie

Voorspelling waarderingsmodel voor software ondernemingen

Binnen de ICT industrie zijn er vele software en service bedrijven (evenals hardware) met de extra charme dat netto marges zeer hoog kunnen zien, en werkkapitaal vereisten vaak laag. Daarom hebben we deze inherente eigenschappen van de ICT industrie toegevoegd aan het onderstaande sjabloon. Al deze eigenschappen moeten meegenomen worden in uw waarderingsmodel voor de ICT (of software) industrie.

Bedrijfswaardering spreadsheet voor de ICT (software) industrie

ICT bedrijfswaardering Pierre Lurin Het Excel IT waarderingssjabloon vind u onderstaand in PDF formaat, met screenshots van geselecteerde en belangrijke gebieden. Wanneer u een kopie van het Excel bestand met het waarderingsmodel wenst te ontvangen, neem dan contact op met CFIE.

Het Excel sjabloon wordt geleverd en is ontwikkeld door Pierre Lurin, een M&A consultant gespecialiseerd in de ICT industrie en een lid van het CFIE netwerk. Pierre kan u helpen met het instellen van het model op uw specifieke situatie en behoeftes.

Verkrijg direct ondersteuning bij de waardering van een ICT of software onderneming. Vraag nu een volledig bedrijfswaarderingsmodel (spreadsheet) aan.

Download the documents

» CFIE_Business-Planning-Template