De kosten van het kopen van een onderneming


De kosten van het kopen van een onderneming

Deze pagina geeft u informatie over de kosten die komen kijken bij het kopen van een bedrijf binnen Europa. Het aankopen van een onderneming is onderdeel van de groeistrategie van uw bedrijf en moet goed uitgevoerd worden. Hierbij kijken we niet alleen naar kosten die direct gemaakt moeten worden maar ook naar kosten in een breder perspectief. Wat zijn de kosten wanneer u een verkeerde aankoop doet en u dit moet goedmaken in de post-acquisitie fase of erger, jaren later?

Vraag een offerte aan

Ontvang een gedetailleerd overzicht van alle kosten bij uw zakelijke aankoop.

Costs of buying a business

Kosten van het kopen van een bedrijf

We komen vele kopers tegen voor Europese bedrijven en hebben een groot aantal zakelijke aankopen gezien. We zien ook welke bedrijven drie tot vijf jaar na de aankoop succesvol zijn geweest in acquisities. Op basis van deze kennis proberen we u wat informatie te geven over welke aspecten u moet overwegen wanneer u een bedrijf in Europa wilt kopen.

Doelen van het kopen van een bedrijf in Europa?

Bij het kopen van een bedrijf en het beoordelen van mogelijke kosten raden we aan om eerst terug te gaan naar uw bedrijfsstrategie. Wat is uw bedrijfsstrategie en wat wilt u bereiken met een mogelijke overname? Is een overname de beste manier om te groeien? Hoe verhoudt dit zich tot bijvoorbeeld het starten van een greenfield-operatie in het buitenland?

Hier is een lijst met mogelijke doelstellingen voor het kopen van een bedrijf:
 • Marktontwikkeling (toegang krijgen tot nieuwe markten)
 • Productontwikkeling (toegang krijgen tot nieuwe producten of diensten)
 • Schaalvoordelen behalen
 • Creëer synergieën

Het kopen van een bedrijf kan het beste alternatief zijn om uw doel te bereiken. Bezoek de voordelen van het kopen van een bestaand bedrijf voor een volledig overzicht. Het aankopen van een onderneming kan het beste alternatief zijn om uw doelstelling te bereiken.

Hoe goed kent u uw markt en de bedrijven die hierin actief zijn?

Een belangrijk onderdeel is het kennen van het land waar u een bedrijf wil aankopen. Kent u wellicht ook al mogelijke bedrijven in dit land die een goede aanvulling zouden kunnen zijn? De mate waarin u de doelmarkt kent bepaald of het aan te raden is om een marktscan te doen voorafgaande aan het starten van het M&A proces. Voor bedrijven die grotere overnames doen, doen we geregeld uitgebreide studies voordat we het M&A proces opstarten. Dit betekent dat we synergieën en financiële kosten en baten berekenen per individueel doelbedrijf. Dit kan ook wat minder gedetailleerd gebeuren waarbij er alleen een overzicht van mogelijke doelen wordt gemaakt waarbij de voordelen van deze bedrijven tegen elkaar worden gezet. Wanneer u over beperkte marktkennis beschikt kan dit u meer inzicht geven in de geschiktheid van bedrijven en vooral in wat er bereikt kan worden met een acquisitie.

Wat zijn de alternatieven of strategieën wanneer u een bedrijf koopt in Europa

U kunt een adviseur een volledige doorlichting van de markt laten doen en gedetailleerde presentaties laten geven over ieder mogelijk doelwit. In het geval van grotere overnames kan dit een passende oplossing zijn. Vaak zien wij het totaal omgekeerde in overnames door private equity kopers. Deze betalen alleen een succes vergoeding voor het introduceren van een bedrijf dat open staat voor een verkoop. In de transport of expeditie industrie zien we ook dat veel kopers een succes vergoeding betalen voor het aanbrengen van geschikte overname doelen die openstaan voor een mogelijke verkoop. Het risico van deze aanpak voor een koper is dat deze niet alle bedrijven te zien krijgt die openstaan voor een verkoop. Hierdoor kan gebeuren dat u de meest geschikte overnamekandidaat nooit te zien krijgt en een bedrijf van mindere kwaliteit aankoopt.

Wie helpt u bij het kopen van een bedrijf in Europa?

Er zijn verschillende alternatieven wanneer u begint met het zoeken naar overnamekandidaten binnen Europa. U kunt dit zelf doen of de hulp inschakelen van verschillende typen organisaties. Hieronder vindt u een lijst van mensen die u kunnen ondersteunen in het acquisitie proces.

Wie helpt u een bedrijf te kopen: Uzelf Uw juridisch specialist Uw boekhouder Een M&A adviseur Een CFIE M&A adviseur

Het CFIE-team heeft een sterke achtergrond in uw branche, wat in veel opzichten gunstig is. Het team helpt u te voorkomen dat u een doelwit koopt dat niet geschikt is. Wij voorzien u van een M&A adviseur die uw taal spreekt. Bezoek M & A-adviseur om zelf de meest geschikte adviseur te selecteren.

De kosten van het kopen van een bedrijf

Er zijn vele kosten verbonden aan het doen van een bedrijfsovername en het is verstandig 2x na te denken voordat u het proces start. In onze ervaring zien we vaak een grote focus bij kopers op de kosten die een adviseur rekent voor het zoeken naar geschikte overnamekandidaten. Het ligt uiteraard voor de hand dat een koper zijn aanschaf gerelateerde kosten laag wil houden. We willen er echter op wijzen dat er een goede kans is dat een koper later in het proces meer kosten zal moeten maken zoals juridische kosten, due diligence en andere transactie gerelateerde kosten. Ook zijn er veel mogelijke (verborgen) kosten die op de voorgrond kunnen treden wanneer een transactie niet brengt wat ervan verwacht werd.

De (verborgen) kosten van het kopen van een bedrijf:

Kosten voor onderzoek om te bepalen wat de juiste beslissing en strategie is. Kosten voor het opsporen van de juiste specialisten Vergoeding voor adviseurs en kosten gespendeerd door interne medewerkers Workflow en reizen gedurende het proces Kosten door verkeerd advies en verkeerde beslissingen Kosten door een slechte transactie die goedgemaakt moeten worden na de overname Verliezen door minder dan verwachte inkomsten van het overgenomen bedrijf

Daadwerkelijke uitgaven bij het kopen van een bedrijf in Europa?

Er is veel geheimzinnigheid rondom de tarieven die M&A adviseurs rekenen. De daadwerkelijke kosten die adviseurs rekenen voor het kopen van onderneming verschillen enorm. Wij krijgen vaak voorstellen van concurrenten onder onze neus. Soms staan we versteld van de hoogte van de vaste tarieven en andere keren vragen we ons af waarom een adviseur bereid is zoveel tijd te investeren zonder enige vaste compensatie met het risico dat er geen transactie volgt uit de inspanningen. Onderstaand vind u een overzicht van vergoedingsconstructies zoals wij die tegenkomen in de markt.

Vergoedingsstructuren voor M&A adviseurs die wij tegenkomen in de markt:

 • ‘no cure no pay’ – geen vaste kosten + Lehman formula 1 indien succesvol 
 • ‘no cure no pay’ – EUR 4000 kantoorkosten + succes vergoeding (variërend van 2% tot 5%)  
 • ‘gebaseerd op mate van succes’ – EUR 4000 kantoorkosten + EUR 4000 commitment vergoeding + EUR 2000 voor iedere extra adviseur + succes vergoeding 
 • ‘abonnement’ – EUR 4000 kantoorkosten + vast aantal dagen per maand EUR 1500 per dag (minimaal 3 dagen voor minstens 5 maanden) + 2,5% succes vergoeding 
 • ‘per uur’ – EUR 2000 kantoorkosten en EUR 95 tot EUR 500 per uur in blokken van 4 uur – geen succes vergoeding (of 1% indien afgesproken)

Normaal gesproken doen wij onze cliënten een op maat gemaakt voorstel gebaseerd op zijn of haar achtergrond. Dit voorstel is afhankelijk van veel factoren en we hebben de voorkeur dit persoonlijk met u te bespreken. Neem gerust contact met ons op wanneer u meer informatie wenst aangaande hoe wij u kunnen bijstaan in het proces van een overname en wat de bijkomende kosten zouden zijn. Download onze algemene presentatie voor een achtergrond van ons M&A netwerk en onze M&A adviseurs.

Kwaliteit is uiteraard ook een factor van belang. Juridische aspecten moeten goed geregeld worden, anders kan uw overname eindigen in een ramp. Bezoek de pagina juridische documenten bij een bedrijfsovername voor meer informatie. Wanneer uw plannen serieus zijn kunt u alvast beginnen met de voorbereiding door het bezoeken van de pagina ‘voorbereidingen bij het kopen van een bedrijf’. (1 De Lehman formule is een formule die vaak wordt gebruikt.

De Lehman formule voor een succes vergoeding werkt als volgt: 

 • 5% over de eerste €1 000 000, plus
 • 4% over de tweede €1 000 000, plus 
 • 3% over de derde €1 000 000, plus 
 • 2% over de vierde €1 000 000, plus 
 • 1% over €4 000000 en meer