Bedrijfswaarderingen


De waarde van een bedrijf

Wat is de werkelijke waarde van uw bedrijf? Wat is uw bedrijf waard? Hoe kan een gedetailleerd waarderingsmodel helpen om de werkelijke  waarde van de onderneming te bepalen? Wat zijn de huidige multiples die worden gebruikt in uw branche? Wat wordt door de koper gewaardeerd in uw bedrijf?

Verschillende invalshoeken en aspecten komen aan de orde bij een waardering. Waarderingen zijn afhankelijk van de industrie van uw onderneming, in sommige bedrijfstakken worden hogere multiples betaald als de groeiperspectieven hoger zijn of er meer synergieën bestaan. De bedrijfswaarde waarde hangt af van de stand van de economie, in een recessie zijn waarderingen meestal lager dan wanneer de economie een gezonde groei laat zien. Het hangt ook af van de kritische succesfactoren van uw bedrijf en hoe deze zijn opgebouwd. Heeft u lange termijn contracten waarmee uw klanten voor langere tijd gebonden zijn? Is uw juridische structuur en de managementstructuur goed opgezet?

Waar het uiteindelijk om gaat is wat een serieuze koper bereid is te betalen voor uw bedrijf en wat u een acceptabele prijs vindt. Een bedrijfswaardering is evenzeer een kunst als een wetenschap wordt ook wel vaak gezegd. De manier waarop een bedrijf is gepositioneerd en in het bijzonder de match met een mogelijk geschikte koper is van grote invloed op de waarde.

Waarderingsmethoden

Hoe wordt een bedrijf technisch gewaardeerd? De waardering van een onderneming bedrijf kan plaatsvinden door een groot aantal methoden en er bestaat veel literatuur rond het thema van taxaties. De DCF methode (Discounted Cash Flow methode) wordt zeer vaak gebruikt. Een andere manier om de waarde van een onderneming te bepalen is door de industrie multiples (meestal EBITDA) te nemen en deze te gebruiken op de financiële kentallen om te komen tot een geschatte waarde. Deze multiples zijn verkregen door eerdere transacties in de markt door ons team of van openbaar beschikbaar gestelde informatie.

Modellen voor een ondernemingswaardering

De mensen in ons team zetten gedetailleerde waarderingsmodellen op, afhankelijk van de vereisten van ieder specifiek project. Wij hebben de knowhow en middelen in huis om een ​​specifieke waardering die past bij uw noodzakelijke behoeften voor te bereiden. Bij het doen van een waardebepaling is het belangrijk om de financiële rekeningen te 'normaliseren'  voor ad hoc items om een reële weergave van financiële situatie van een onderneming te verkrijgen.

Waarderingsverschillen per industrie

Corporate Finance in Europe werkt met industrie specialisten die op de hoogte zijn van actuele waarderingen in de industrie waarin wij actief zijn. Wij weten wat individuele kopers hebben betaald en bereid zijn te betalen voor uw bedrijf. We weten uw bedrijf zo te positioneren zodat het aantrekkelijk is voor een koper.

Uiteraard bestaan er verschillen in waarderingen van bedrijven in de verschillende sectoren. De  chemische distributie, BPO (Business Process Outsourcing), of transport en expeditie hebben allemaal hun eigen taxaties. We hebben M&A en waarderingsspecialisten met achtergronden in specifieke bedrijfstakken en zij zijn geschikt u te helpen met de waardering van een specifiek bedrijf.