Как да продадете българска компания

English flag United Kingdom


Как да продадете Вашата българска компания

Sell your Bulgarian business Екипът на CFIE (Corporate Finance in Europe) оказва съдействие на собственици на български компании при продажба на техния бизнес на чуждестранни инвеститори. Ние предлагаме услуги в процеса на сливания и придобивания чрез задълбочено разбиране на веригата на добавена стойност в индустрията, в която оперирате. Умението за установяване на контакт с потенциални купувачи в Европа и на международно ниво е ключово при продажбата на бизнес. Изпращането на професионално изготвени маркетинг материали на потенциалните купувачи значително увеличава възможностите за осъществяване на сделка по продажба. Изготвянето на такива материали е една от услугите, които нашите консултанти извършват.
Продажбата на бизнес може да бъде провокирана от необходимостта да се създаде синергия посредством привличане на стратегически партньор, оттегляне от бизнеса поради напреднала възраст или желанието на собственика да насочи вниманието си към други дейности. Чрез услугите на CFIE можете да намерите най- подходящия стратегически партньор и да постигнете най- добрата цена при продажба.

Процесът на покупко-продажба на бизнес

Необходимо ли е да познавате процеса на покупко-продажба на бизнес? Екипът на CFIE работи ежедневно по сделки за покупко-продажба на компании. Нашите консултанти предоставят професионални съвети относно финансовите аспекти на такива сделки, оказват съдействие при изготвянето на законово-изискуемите документи, както и в цялостния процес на подготовка и осъществяване на сделката. Ние имаме богат опит и широки познания в тази сфера, които сме готови да споделим. В този раздел можете да намерите обща информацията за процеса на покупко-продажба на бизнес. Също така са описани различните видове купувачи, които биха представлявали интерес за Вас. Отделено е внимание на цената и разходите като  съществен елемент  на всяка сделка. Направен е обзор на различните начини за извършване на продажба. Можете да прочетете повече по тези теми на sell your business in Europe.

Съществени условия за осъществяване покупко-продажба на българска компания
  • подходящи контакти с купувачи на международно ниво
  • познаване на индустрията
  • познаване на българския пазар
  • познаване на процеса на продажба на бизнес
  • богат опит в сделки по покупко-продажба на компании
  • владеене на български език


Продажба на компания в сектора на информационните технологии, химическата промишленост, транспорта и автомобилната индустрия

CFIE има отделни екипи, работещи в тези основни индустрии, които са наясно с текущото им развитие, както и с процесите на сливания и придобивания в тях. Посредством нашите уебинари можете да се информирате за тенденциите в дадената индустрия и за възможностите за продажба на Вашия бизнес. Нашите консултанти непрекъснато следят пазара и са информирани за най- добрите възможности за осъществяване на сделка по сливане/ придобиване. Разполагаме с екипи в различни европейски държави, които да Ви съдействат при продажбата на Вашия бизнес в някоя от основните индустрии, върху които съсредоточаваме усилията си. Прочетете повече за тези индустрии на:

Професионален съвет при продажбата на българска компания

Нашите консултанти по сливания и придобивания, базирани в София, са готови да Ви съдействат при продажбата на бизнес, който оперира в България. Те имат богат опит в продажбата на български компании. От друга страна, имаме достъп до голям брой потенциални купувачи чрез мрежата от консултанти на CFIE на територията на Европа. Можете да обсъдите плановете си с нашия екип от специалисти. Изберете предпочитания от Вас консултант на M&A advisory Bulgaria.